Drukuj

Witamy w serwisie AS School of English zawierającym oferty programów wymiany edukacyjno-kulturowej Au Pair, skierowane do młodych osób (zwłaszcza kobiet), które chcą zdobyć cenne doświadczenia życiowe i podszkolić język obcy. Uczestnik programu mieszka u rodziny zagranicznej, która zapewnia mu utrzymanie (zakwaterowanie i wyżywienie) na czas pobytu oraz cotygodniowe kieszonkowe, a w zamian zobowiązuje się do opieki nad dziećmi oraz do drobnych prac domowych. W swoim wolnym czasie uczestnik ma możliwość uczęszczania na lekcje języka obcego.

Międzynarodowa konwencja au pair

Realizacja i zasady programu Au Pair zostały ujęte w Międzynarodowej Konwencji nr 68 "European Agreement on Au Pair Placement" z dnia 24.10.1969 r. Konwencja określa pobyt Au-Pair u Rodziny Goszczącej jako formę pośrednią między pobytem studenckim (nauka języka obcego, uczestnictwo w kursach językowych),  a wyjazdem zarobkowym (wykonywanie pracy, tzn. opieka nad dzieckiem).

Stowarzyszenia agencji au pairLogo IAPA

Oferowane przez nas programy organizowane są w konsultacji z międzynarodowymi stowarzyszeniami agencji au pair, w tym najważniejszym IAPA - International Au Pair Association. Tylko firmy świadczące usługi na najwyższym poziomie i spełniające międzynarodowe wymagania mogą przystąpić do tej organizacji. Członkostwo w niej oznacza, że agencja au-pair spełnia najwyższe standardy.

Korzyści programu au pair

Najkrótsze określenie zasad tego programu Au Pair mieści się w zdaniu:

"Doskonalenie nauki obcego języka w zamian za opiekę nad dzieckiem najciekawszym rokiem mojego życia."

Wyjazd do obcego kraju stwarza możliwość poznania jego kultury i obyczajów. Au Pair staje się nowym członkiem Rodziny goszczącej, spędza z nią święta, wakacje, urodziny. Opiekując się dziećmi, Au Pair poznaje życie i zwyczaje typowej rodziny z danego kraju. W trakcie pobytu może również doskonalić znajomość języka obcego i nawiązać przyjaźnie, które nierzadko trwają przez całe życie.

Korzyść z możliwości uczestniczenia w tym programie jest niewymierna. W ciągu jednego roku, uczęszczając na kurs językowy, prowadzony przez rodowitych lektorów w kraju, przy braku lub minimalnym kotakcie z innymi Polakami, powstaje niepowtarzalna okazja poznania języka i uzyskania doskonałych kwalifikacji, jakich nie można zdobyć w tak krótkim czasie na żadnym kursie w Polsce. Jako organizatorzy tego programu gwarantujemy łatwą i przyjemną naukę języka obcego, bo nieustanny kontakt z Rodziną Goszczącą nakłaniać będzie do codziennych ćwiczeń. Stąd oferowana przez nas metoda jest gwarantowaną metodą nauczenia się języka obcego.

Kieszonkowe i bezpieczeństwo

Od Rodzin Goszczących Au Pair otrzymywać będzie kieszonkowe, ustalone przed rozpoczęciem programu i zależne od danego kraju. Kwota ta może być wyższa, gdy Au Pair opiekuje się większą ilością dzieci, wykonuje dodatkowe prace ustalone z Rodziną Goszczącą itd.

Wszystko co się wydarzy w domu Rodziny Goszczącej jest sprawą prywatną i nie może być przekazywane dalej. W czasie nieobecności rodziców nie wolno z dzieci spuścić oka, najlepiej się z nimi bawić, bo zabronione jest posadzenie ich przed telewizorem. W żadnym wypadku nie wolno dziecka uderzyć, krzyczeć, stosować kar bez omówienia ich z Rodzicami itp. Okres próbny trwać będzie od miesiąca do trzech miesięcy. Ten okres pozwoli podjąć ostateczną decyzję o dalszym pobycie u Rodziny Goszczącej. Jeżeli istnieją podejrzenia, że współżycie nie ułoży się należycie, obie strony winny powiadomić o tym naszych Partnerów Zagranicznych, agencje au pair w krajach, w których odbywa się program, i oczekiwać zmiany Rodziny.

Rodzina polska może nie martwić się o swoją córkę, bowiem w ramach uczestniczenia w proponowanym programie, ma ona zabezpieczony pobyt w obcym kraju, a codzienną opiekę nad nią sprawować będą nasze Partnerskie Biura w krajach, w których odbywa się program.


Oferta Au Pair:

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu au pair w danym kraju prosimy o kliknięcie na jego nazwę.

KRAJ

JĘZYK

WIEK

KOSZT PROGRAMU

Australia

angielski

 

 

Austria

niemiecki

18-28

750 zł.

Belgia

angielski

francuski

18-26

750 zł.

Dania

angielski

18-29

750 zł.

Francja

francuski

18-29

750 zł.

Hiszpania

angielski

hiszpański

18-29

750 zł.

Holandia

angielski

niemiecki

18-26

750 zł.

Irlandia

angielski

17-30

550 zł.

Islandia

angielski

18-26

750 zł.

Kanada

angielski

francuski

ok. 22-40

1500 zł.

Niemcy

niemiecki

18-25

750 zł.

Norwegia

angielski

18-28

750 zł.

Nowa Zelandia

angielski

 

 

Szwecja

angielski

18-29

750 zł.

USA

angielski

18-26

1500 zł.

+ kaucja zwrotna $400

Wielka Brytania

angielski

17-27

550 zł.

Włochy

angielski

włoski

18-29

750 zł.

Jeśli chcesz zostać au-pair wypełnij formularz zgłoszeniowy.