Praca
      Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

PRACA NA CYPRZE

Po 1 maja 2004 r., obywatele Unii Europejskiej (w tym obywatele polscy) i ich rodziny mają prawo do podjęcia pracy na Cyprze bez żadnych ograniczeń. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: europa.eu.int/eures.

Osoby zamierzające podjąć pracę na Cyprze powinny w ciągu 8 dni po przybyciu dokonać rejestracji w biurze imigracyjnym lub na najbliższym posterunku policji. Nadany zostanie im wówczas tzw. nr ARC (Alien Registration Cetificate - Zaświadczenie Rejestracji Pobytu dla Obcokrajowców). Opłata za uzyskanie zaświadczenia wynosi 20 funtów cypryjskich.

Powyższe zaświadczenie jest podstawą do otrzymania numeru ubezpieczenia socjalnego. O jego nadanie należy wystąpić do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych (Department of Social Insurance) Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Ministry of Labour and Social Insurance) w lokalnym Biurze Pracy (District Labour Office) najbliższym miejsca pobytu.

Po znalezieniu pracy i podpisaniu umowy o pracę pracodawca powinien przesłać umowę do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest ona rejestrowana.

Osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej muszą zgłosić to odpowiedniej komórce Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz zwrócić się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa z wnioskiem o nadanie odpowiedniego numeru ubezpieczenia społecznego. Ministerstwo udziela formalnej zgody na prowadzenie działalności w ramach samozatrudnienia na okres 5 lat (w przypadku kontynuacji działalności zgoda jest przedłużana automatycznie).

Przed upływem 3 miesięcy pobytu na Cyprze należy złożyć w biurze imigracyjnym za pośrednictwem lokalnego oddziału policji podanie o pozwolenie na pobyt (Residence Permit) związany z pracą. W większości przypadków rejestrację taką załatwia pracodawca, należy jednak pamiętać, że formalnie obowiązek zgłoszenia spoczywa na pracowniku i to on powinien dopilnować dopełnienia tej formalności. W celu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na pobyt należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny; formularze różnią się nieco w zależności od kategorii pobytu o jaką ubiega się obcokrajowiec - praca, samozatrudnienie, emerytura, studia, nauka itp.; druki są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub na policji;

  • ważny paszport lub dowód osobisty;

  • 2 zdjęcia;

  • dokumenty wystawione przez pracodawcę (lub umowę o pracę), potwierdzające fakt zatrudnienia i opatrzone pieczęcią Departamentu Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Należy przy tym wnieść opłatę w wysokości 5 funtów cypryjskich.

Decyzja o prawie pobytu jest zwykłą formalnością i wydawana jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Prawo pobytu wydawane jest na pięć lat i jest automatycznie przedłużane w miarę potrzeby i okoliczności. Pracę można podjąć w trakcie załatwiania powyższych formalności (nie trzeba czekać na koniec procedury wydawania zgody na pobyt stały).


Każda osoba zatrudniona na Cyprze, w momencie podjęcia zatrudnienia powinna zgłosić się również do Departamentu Dochodów Krajowych (Department of Inland Revenue) Ministerstwa Finansów (Ministry of Finance) w celu uzyskania podatkowego numeru identyfikacyjnego (Taxpayer's Identification Code). Wymaganym dokumentem jest paszport. Na miejscu należy wypełnić formularz I.R. 163A.

Na Cyprze opodatkowanie regulowane jest na podstawie pobytu. Podlega mu każdy obywatel, który przebywa na wyspie w sumie min. 183 dni. Osoby, których całkowity dochód osiągnięty na Cyprze nie przekroczy kwoty ?19.500 w skali roku są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Po przekroczeniu tej kwoty stawka podatku dochodowego wynosi 20, 25 i 30% dla kolejnych progów.


Obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne (Social Insurance) wnosi zarówno pracodawca i pracownik - w wysokości po 6,3% każdy od kwoty całkowitego wynagrodzenia pracownika (razem składka 12,6% plus 4% płacone przez państwo). W przypadku działalności na zasadzie samozatrudnienia składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 11,6% od minimalnego dochodu określonego w przepisach dla danego typu działalności.


Zgodnie z cypryjskim prawem warunki zatrudnienia (zwłaszcza płacowe) pracowników uzgadnianie są bądź bezpośrednio pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą bądź oparte są na zbiorowych porozumieniach podpisanych pomiędzy pracodawcami a branżowymi związkami zawodowymi. Dla niektórych zawodów płace minimalne określane są obowiązującymi przepisami.

Przykładowo szef kuchni zarabia około 1200 funtów cypryjskich miesięcznie, kucharz 600, pomocnik kucharza 450, kelner 500 (napiwki do 15 funtów dziennie), barman 600, animator 450, fryzjer i kosmetyczka minimum 700, a kasjerka w supermarkecie 305.


Szukając pracy na Cyprze można  zarejestrować się w dowolnym Lokalnym Biurze Pracy (District Labour Office), okazując paszport lub dowód osobisty oraz zaświadczenie rejestracji pobytu, wraz z dokumentacją (o ile się takową posiada), poświadczającą posiadanie określonych kwalifikacji.

Oferty zatrudnienia są też dostępne w prywatnych agencjach pośrednictwa pracy, które muszą posiadać ważną licencję wydaną przez cypryjskie Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Agencje - zgodnie z obowiązującym prawem - powinny oferować swe usługi osobom poszukującym pracy bezpłatnie. Bezpieczniej jest korzystać z usług dużych agencji, mających referencje, o renomowanej pozycji.

Można też skorzystać z ogłoszeń zamieszczanych w ogólnokrajowej prasie cypryjskiej, w takich gazetach jak:

Szukając pracy można też korzystać z ogólnoeuropejskiego serwisu EURES (European Employment Service Network), za pośrednictwem którego można łatwo wyszukiwać oferty zatrudnienia, a także uzyskiwać informacje na temat warunków życia i pracy na Cyprze.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w cypryjskiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels