Drukuj

Poniżej znajdą Państwo spis egzaminów z języka niemieckiego organizowanych przez różne niemieckie i austriackie instytucje oraz uznawanych na całym świecie za dowód znajomości niemieckiego na danym poziomie. Bliższe informacje o każdym z nich można znaleźć klikając na  nazwę wybranego egzaminu.

Egzaminy Goethe-Institut

Goethe-Institut

 

Są to najpopularniejsze i najbardziej liczące się egzaminy z języka niemieckiego w Europie, opracowane i przeprowadzane przez Instytut Goethego, często we współpracy z innymi ośrodkami edukacyjnymi. Filie Instytutu znajdują się na całym świecie, w tym w Warszawie. Lista akredytowanych przez Instytut Goethego ośrodków, w których można zdawać egzaminy oraz wszystkie inne potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej www.goethe.de (dostępnej również w języku polskim). Egzaminy przeprowadzane są w kilku sesjach egzaminacyjnych w zależności od ośrodka egzaminacyjnego (lista ośrodków i terminów w Polsce dostępna na stronie internetowej www.ceig.pl). Oto spis najważniejszych egzaminów Instytutu:

 

Nazwa egzaminu

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży szkolnej

FD 1

FD 2

(Fit in Deutsch)

dla dzieci i młodzieży 10-15 lat, na dwóch poziomach (podstawowym niższym i wyższym)

ZD j

(Zertifikat Deutsch für Jugendliche)

dla dzieci i młodzieży 10-15 lat, dla średniozaawansowanych (po ok. 500 lekcjach z j. niemieckiego), pozytywny wynik egzaminu świadczy o solidnych podstawach znajomości języka potocznego
Język ogólny

SD 1

SD 2

(Start Deutsch)

dla początkujących, na dwóch poziomach (podstawowym niższym i wyższym)

ZD

(Zertifikat Deutsch)

dla średniozaawansowanych (po ok. 500 lekcjach z j. niemieckiego), pozytywny wynik egzaminu świadczy o solidnych podstawach znajomości języka potocznego

ZMP

(Zentrale Mittelstufenprüfung)

dla wyżej średniozaawansowanych (zalecana ilość lekcji niemieckiego - od 800 do 1000), świadectwo dobrej znajomości standardowego języka niemieckiego

ZOP

(Zentrale Oberstufenprüfung)

dla zaawansowanych (zalecana ilość lekcji niemieckiego ok. 1200), świadectwo znajomości standardowego języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym różnicowanie niuansów stylistycznych i znaczeniowych, zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na niemieckich uczelniach

KDS

(Kleines Deutsches Sprachdiplom)

dla zaawansowanych (zalecana ilość lekcji niemieckiego ok. 1200), pod względem stopnia trudności odpowiada egzaminowi ZOP, dodatkowo świadczy on o orientacji w różnych dziedzinach kultury niemieckiej i o posiadanej wiedzy na temat Niemiec

GDS

(Großes Deutsches Sprachdiplom)

dla bardzo zaawansowanych, kandydaci powinni wykazać się znajomością niemieckiego zbliżoną do znajomości języka ojczystego
Język biznesowy

ZDfB

(Zertificat Deutsch für den Beruf)

potwierdza znajomość języka niemieckiego dla biznesu, przed przystąpieniem do egzaminu kandydat powinien wykazywać się znajomością języka niemieckiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym oraz skończyć podstawowy kurs języka dla biznesu

PWD

(Prüfung Wirtschaftsdeutsch International)

sprawdza znajomość języka niemieckiego dla biznesu na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, kandydaci chcący przystąpić do tego egzaminu powinni skończyć kurs liczący co najmniej 600-800 lekcji z języka biznesu i ekonomii

Dane teleadresowe Instytutu Goethego w Polsce:

ul. Chmielna 13A
00-021 Warszawa
Tel.: +48 22 5059000
Fax: +48 22 5059010
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WWW: www.goethe.de/ins/pl/war/plindex.htm

Inne egzaminy

  • DSD I i II (Deutsches Sprachdiplom Stufe I & II) - świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie średnim i zaawansowanym, to drugie uprawniające m.in. do podjęcia studiów w Niemczech, dla młodziezy szkół średnich;

  • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) - egzamin wstępny z języka niemieckiego adresowany do obcokrajowców, chcących podjąć studia na niemieckim uniwersytecie;

  • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) - wspólna nazwa dla opracowanych pod patronatem dwóch austriackich ministerstw certyfikatów potwierdzających znajomość języka niemieckiego: ogólnego (na 3 poziomach: Grundstufe Deutsch, Zertifikat Deutsch i Mittelstufe Deutsch), języka biznesu i ekonomii (DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch) oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej (na 3 poziomach: KID 1 -Kompetenz in Deutsch 1, KID 2 - Kompetenz in Deutsch 2 i Zertifikat Deutsch für Jugendliche); bliższe informacje na temat terminów i ośrodków egzaminacyjnych na oficjalnej stronie Instytutu Austriackiego www.oei.org (również w języku polskim);

  • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) - egzamin dla osób pragnących podjąć studia w Niemczech, które w tym celu muszą uzyskać świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym;

  • zob. też egzaminy z wielu języków.