Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
Egzaminy z języka włoskiego PDF Drukuj

Poniżej znajdą Państwo spis egzaminów z języka włoskiego organizowanych przez różne włoskie instytucje oraz uznawanych na całym świecie za dowód znajomości włoskiego na danym poziomie. Bliższe informacje o każdym z nich można znaleźć klikając na  nazwę wybranego egzaminu.

Egzaminy Accademia Italiana di Lingua (AIL)

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

 

Accademia Italiana di Lingua (AIL) z siedzibą we Florencji jest stowarzyszeniem szkół, instytucji edukacyjnych i organizacji eksperckich zajmujących się nauczaniem języka włoskiego jako języka obcego. Opracowane przez Accademia Italiana di Lingua egzaminy pod ogólną nazwą Diploma di Lingua Italiana "Firenze" AIL, potwierdzają kompetencje językowe z języka włoskiego jako języka obcego. Można do nich przystąpić w uznanych ośrodkach we Włoszech i za granicą (niestety nie w Polsce)dwa lub cztery razy w roku. Oto spis egzaminów Accademia Italiana di Lingua:

 

Nazwa egzaminu

Dla kogo?

Język ogólny

DELI

(Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL)

na poziomie elementarnym, kandydaci powinni porozumiewać się w prostych sytuacjach życia codziennego oraz rozumieć podstawowe struktury języka włoskiego

DILI

(Diploma Intermedio di Lingua Italiana "Firenze" AIL)

na poziomie średniozaawansowanym, kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich sytuacjach życia codziennego, wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 240-300 godzinach nauki

DALI

(Diploma Avanzato di Lingua Italiana "Firenze" AIL)

na poziomie zaawansowanym, kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich złożonych sytuacjach życia codziennego, wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 450-500 godzinach nauki
Język biznesu

DILC

(Diploma Intermedio di Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL)

potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie średniozaawansowanym, wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 280-340 godzinach nauki, z czego co najmniej 40 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu

DALC

(Diploma Avanzato di Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL)

potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie zaawansowanym, wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 500-550 godzinach nauki, z czego co najmniej 80 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu

Egzaminy CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS jest egzaminem opracowanym i organizowanym przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie (Universit? per Stranieri di Siena) zgodnie z europejskimi standardami wytyczonymi przez Radę Europy. Dzięki umowie z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych egzamin CILS jest oficjalnie uznanym egzaminem państwowym, potwierdzającym poziom kompetencji językowych z języka włoskiego jako języka obcego.

Egzamin CILS jest adresowany jest do osób, które chcą studiować lub pracować we włoskojęzycznym otoczeniu. Przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania (od początkującego do zaawansowanego): poziom A1, poziom A2, poziom PIERWSZY - B1, poziom DRUGI - B2, poziom TRZECI - C1, poziom CZWARTY - C2. CILS na poziomie DRUGIM - B2, TRZECIM - C1 oraz CZWARTYM - C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie CZWARTYM - C2 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.

We Włoszech egzaminy CILS przeprowadzane są przez Universit? per Stranieri di Siena oraz przez uznane ośrodki kształcenia ustawicznego (Centri Territoriali di Educazione Permanente), w szkołach językowych i centrach uniwersyteckich będących uznanymi ośrodkami egzaminacyjnymi. Poza granicami Włoch egzaminy CILS organizowane są przez Włoskie Instytuty Kultury (w Polsce w Warszawie i Krakowie).

Egzaminy CILS przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu, w tym samym dniu we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie organizuje również egzamin DITALS (Certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri), który jest certyfikatem kompetencji dydaktycznej w nauczaniu obcokrajowców języka włoskiego.

Egzaminy CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana)

Egzaminy CELI są opracowane przez Universit? per Stranieri di Perugia (Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugi) i sprawdzają znajomość języka włoskiego jako języka obcego na 5 poziomach zaawansowania, od początkującego do bardzo zaawansowanego (CELI 1-5). CELI 4 jest uznawany przez włoskie uniwersytety (jako egzamin wstępny z języka włoskiego) oraz przez włoskich pracodawców.

Egzaminy CELI przeprowadzane są dwa razy w roku (w czerwcu oraz w listopadzie) przez Włoskie Instytuty Kultury (w Polsce w Warszawie i Krakowie) oraz ośrodki uznane przez Włoskie Instytuty Kultury lub przez Universit? per Stranieri di Perugia.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugi organizuje również egzaminy CIC (Certificazione della conscenza dell'Italiano Comerciale), które  potwierdzają znajomość języka włoskiego dla biznesu. Egzaminy te przeprowadzane są na 2 poziomach zaawansowanie: średniozaawansowanym (CIC I) i zaawansowanym (CIC A).

Inne egzaminy

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels