Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

INFORMACJA WIZOWA

Od 1 maja 2004 roku Polacy mogą przekraczać granicę Irlandii na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu). Przed wyjazdem należy upewnić się, że paszport jest ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu. Obywatele polscy udający się do Irlandii z zamiarem dłuższego pobytu powinni posiadać przy sobie zarówno ważny paszport, jak i nowy dowód osobisty.

Osoby podejmujące pracę i/lub pozostające w Irlandii dłużej niż 3 miesiące (np. w celu nauki) powinny (choć nie jest to obowiązek) po przyjeździe do tego kraju zarejestrować się na pobyt stały w placówce biura imigracyjnego Garda National Immigration Bureau (GNIB). W Dublinie mieści się ono przy ulicy 13-14 Burgh Quay, poza nim są to lokalne posterunki policji (tzw. Gardy). Stosowne aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych Gardy. Do rejestracji wymagane są: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 3 fotografie oraz zaświadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudniających się ? potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy) lub ze szkoły (jeśli się uczysz). Rejestracja jest bezpłatna, a po jej dokonaniu otrzymuje się zezwolenie na pobyt stały (residence permit) na 5 lat w postaci plastikowej karty Immigration Certificate of Registration (tzw. GNIB card).

Każda osoba z Polski, także wyjeżdżająca na kurs językowy, ma prawo podjąć pracę. Dużym plusem tej możliwości jest szansa sfinansowania pobytu na kursie językowym z zarobionych pieniędzy. Zobacz szczegóły.

 

INFORMACJA CELNA

Z dniem 1 maja 2004 znikły granice celne pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Polską. Turyści podróżujący po krajach Unii podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Pojęcie "do użytku osobistego" zawiera w sobie przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebraniu może również podlegać pojazd, którym towary są przewożone.

Przykładowo następujące przywożone do Irlandii towary uznaje się za do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości:

  • 200 papierosów,

  • 400 cygaretek,

  • 200 cygar,

  • 1 kg tytoniu,

  • 10 litrów alkoholi spirytusowych (np. wódki),

  • 20 litrów wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto),

  • 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),

  • 110 litrów piwa.

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Niektóre towary są objęte zakazem wwozu do Irlandii bądź mogą być wwożone na podstawie specjalnej licencji. Należą do nich przede wszystkim: broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, broń ofensywna, materiały pornograficzne (książki, magazyny, wydruki i nagrania wideo), rośliny i cebulki, żywe i martwe zwierzęta (w tym psy i koty), ptaki i drób, gatunki zagrożone, mięso i przetwory mięsne, siano i słoma (nawet jeżeli służą do pakowania). Obowiązuje także bezwzględny zakaz wwozu narkotyków.

Można przywozić i wywozić z Irlandii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej (European Firearms Pass) wydanej w Polsce, wpisanie broni do takiej Karty oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula. W przypadku osób mieszkających w Irlandii dłużej niż 6 miesięcy konieczne jest wyrobienie w irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości pozwolenia na wwóz broni. Po uzyskaniu zezwolenia należy złożyć podanie do policji o zezwolenie na broń.

Obywateli UE podróżujący ze zwierzętami domowymi mają obowiązek posiadania tzw. paszportu UE dla zwierząt. Uzyskanie takiego paszportu oznacza wszczepienie zwierzęciu mikrochipa zawierającego informacje o zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wykonanie badania krwi. Badania te muszą być wykonane nie później niż 6 miesięcy przed datą planowanego przekroczenia granicy. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej. Ponadto przed samym wjazdem na terytorium Irlandii (24?48 godzin) należy zaszczepić zwierzę przeciw kleszczom i tasiemcowi, a szczepienie musi zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Po spełnieniu tych warunków zwierzę można przywieźć do Irlandii za pośrednictwem wskazanego przewoźnika. Ze względu na to, że takie same przepisy obowiązują w Wielkiej Brytanii, zwierzęta, które przeszły całą procedurę przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, mogą z terenu Wielkiej Brytanii zostać przywiezione do Irlandii bez konieczności jej powtarzania.

Przepisy dotyczące wwozu, wywozu i wymiany walut odpowiadają ogólnym przepisom stosowanym w UE. Podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki, jeśli jej kwota jest równa lub wyższa niż 10 000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.).

Po przystąpieniu Polski do UE nie ma możliwości ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w irlandzkiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels