Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

Ubezpieczenia turystyczne

KANADA - UBEZPIECZENIE

Poziom opieki zdrowotnej w Kanadzie jest bardzo wysoki, jednak obcokrajowcy muszą za nią słono płacić. Nie przysługują im żadne świadczenia bezpłatne, co gorsza ? w niektórych prowincjach lekarze i szpitale nakładają dodatkowe opłaty na obcokrajowców. Jeżeli komuś przytrafi się wypadek, służby medyczne szybko dotrą na miejsce; rachunek przyjdzie później. Opłaty za standardową wizytę u lekarza wynoszą od 40 do 80 CAD. Wizyta u stomatologa: założenie plomby, usunięcie zęba, kosztuje od 60 do 170 CAD; leczenie kanałowe i inne - od 500 CAD wzwyż. Doba w szpitalu, bez żadnych badań i zabiegów, kosztuje co najmniej 200 CAD, średni koszt doby w szpitalu, obejmujący opiekę medyczną, wynosi około 1500-2000 CAD (bez kosztów operacji i innych). Przewiezienie chorego karetką pogotowia i zabieg na pogotowiu może kosztować ok. 500 CAD.


Ponieważ koszty leczenia i opieki zdrowotnej są w Kanadzie bardzo duże, zalecamy wykupienie przed wyjazdem stosownego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient nasz może wykupić polisę sam w jednym z wielu działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych lub możemy to zrobić w jego imieniu wykupując stosowną polisę (ubezpieczenie turystyczne Globtroter) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz, z którym współpracujemy. Ubezpieczenie można wyliczyć korzystając z Kalkulatora Turystycznego.


Można też skorzystać z ofert ubezpieczeniowych firm kanadyjskich, proponowanych przez szkoły kanadyjskie (od CA$40 / miesiąc - szczegóły na stronach szkół w dziale Cennik).


Polecamy również zakup jednej z międzynarodowych rabatowych kart (legitymacji)  studenckich / turystycznych / nauczycielskich, które uprawniają posiadacza do wielu zniżek, a poza tym zawierają ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (do pewnej sumy). Szczegóły na naszej stronie: karty rabatowe.


Ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantuje zwrot następujących kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (ale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), badań, zabiegów, operacji, lekarstw i środków opatrunkowych, podróży powrotnej poszkodowanego, podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju oraz ewentualnie innych świadczeń, w zależności od umowy.

W razie konieczności poddania się leczeniu szpitalnemu wykupiona w Polsce polisa może uchronić przed pokrywaniem opłat z własnej kieszeni ? o ile polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ma przedstawicieli za granicą, którzy uregulują należności bezpośrednio. Trzeba wówczas zadzwonić pod wskazany w informatorze bądź w polisie numer telefonu i zgłosić zdarzenie. Szpital prześle pośrednikowi polisę, dołączając do niej rachunek z określeniem świadczonej pomocy, wyciąg z historii choroby z jej pełną nazwą i przyczyną zachorowania. Towarzystwa, które nie mają zagranicznych pośredników, przewidują dokonanie płatności walutowej bezpośrednio na konto szpitala lub lekarza.

Jeśli nie korzysta się z pomocy przedstawiciela, należy pamiętać, by w przypadku nawet drobnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

Cena polisy zależy od czasu jej obowiązywania oraz kwoty gwarancyjnej, do wysokości której towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają wydatki poniesione na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. W przypadku wyjazdu do Kanady kwota ta nie powinna być niższa niż 20 tys. USD. Sumy gwarancyjne oscylują pomiędzy 15 tys. a 60 tys. $ (odpowiednio proporcjonalnie rośnie składka). Jeśli zamierza się pozostać dłużej niż na okres objęty polisą ? można kogoś upoważnić do jej przedłużenia. W tym celu trzeba pozostawić w kraju (bądź przesłać faksem) kopię polisy. Należy także pamiętać, że prolongata polisy musi nastąpić przed wygaśnięciem poprzedniej.

Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły stosują zniżki dla dzieci i młodzieży, natomiast cena polisy wzrasta dla osób starszych, najczęściej powyżej 60 lub 70 lat. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów leczenia stomatologicznego, a także kosztów leczenia związanego z wypadkami w sporcie wyczynowym, alpinizmie i speleologii. Osoby podejmujące pracę za granicą po opłaceniu dodatkowej składki również mogą wykupić stosowne ubezpieczenie kosztów leczenia.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w kanadyjskiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels