Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

wiza do Kanady

INFORMACJA WIZOWA

Aktualne informacje wizowe dostępne są w języku angielskim na stronie Citizenship and Immigration Canada (CIC) - kanadyjskiego departamentu imigracyjnego; część z nich dostępna jest również w języku polskim na stronie sekcji wizowej ambasady kanadyjskiej w Warszawie.

Obywatel polski udający się do Kanady musi posiadać ważną wizę. O wizę należy ubiegać się przed przybyciem do tego kraju, nie ma bowiem możliwości otrzymania wizy na przejściu granicznym (lotnisko, port). Wizę na pobyt czasowy (Temporary Resident Visa), zwaną potocznie wizą turystyczną (Visitor's Visa) i uprawniającą do sześciomiesięcznego pobytu oraz wizę studencką (Study Permit), uprawniającą do wzięcia udziału w kursach dłuższych niż 6 miesięcy, można otrzymać wyłącznie w kanadyjskich ambasadach lub konsulatach.


O wizę do Kanady należy ubiegać się w Polsce w sekcji wizowej Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie:

Ambasada Kanady
Sekcja Imigracyjna (Wizowa)
ul. Piękna 2/8,
00-482 Warszawa
Tel.: (22) 584 31 31
Fax : (22) 584 31 94

WWW: http://www.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/poland/embassy5-pl.asp
E-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny przyjmowania petentów z wnioskami na pobyt czasowy: pon., wt., śr., czw.: 8.15-11.00. Sekcja Wizowa jest nieczynna w piątki.

Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem biura podróży zatwierdzonego przez ambasadę. Zwyczajowo w przypadku zgłoszenia osobistego wnioski rozpatrywane są w tym samym dniu, jednak w pewnych wypadkach termin może zostać wydłużony, jeśli będą wymagane dodatkowe informacje. Wszystkie osoby składające podanie o wizę powinny być przygotowane na rozmowę z urzędnikiem wizowym, co jest normalnym elementem procedury.


W przypadku wyjazdu na kurs trwający do 6 miesięcy włącznie wymagana jest wiza na pobyt czasowy (Temporary Resident Visa), zwana potocznie wizą turystyczną (Visitor's Visa). Wniosek o przyznanie wizy na pobyt czasowy musi składać się z następujących dokumentów:

 • paszportu ważnego na cały okres pobytu w Kanadzie i dodatkowo na sześć miesięcy;

 • wypełnionego formularza wizowego IMM 5257 (można go ściągnąć ze strony ambasady kanadyjskiej w Warszawie, wydrukować, wypełnić i podpisać); małżeństwa lub pary żyjące w konkubinacie oraz rodzice podróżujący z dziećmi poniżej 18 roku życia składają tylko jeden wniosek wizowy;

 • dwóch aktualnych fotografii paszportowych;

 • bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej: opłata za rozpatrzenie wniosku o jednorazową wizę turystyczną wynosi 75 CA$ = 190 zł., koszt wizy wielokrotnej to 150 CA$ = 380 zł.; płaci się gotówką w złotówkach za pośrednictwem urzędów Poczty Polskiej na terenie całego kraju lub w dolarach kanadyjskich (dokładnie odliczoną kwotę) w  kasie Sekcji Wizowej ambasady.

Urzędnik wizowy w ambasadzie, aby mógł wydać wizę turystyczną, musi być przekonany, że aplikant pozostanie w Kanadzie na okres czasowy i tylko w celu, który podał w formularzu wizowym (tzn. nie zamierza ani pozostać tam na stałe, ani też pracować podczas pobytu) oraz, że opuści Kanadę po okresie czasowego pobytu. Czynniki brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania wizy to między innymi: sytuacja wnioskodawcy w jego kraju ojczystym, dotychczasowe kontakty z władzami imigracyjnymi, poprzednie podróże i powody, dla których zamierza on udać się do Kanady. W związku z tym zalecane (w rzeczywistości zaś wymagane) jest przedłożenie wraz z wnioskiem wizowym następujących dodatkowych dokumentów, które dotyczą sytuacji aplikanta:

 • Dokument stwierdzający przyjęcie na konkretny kurs (tzw. Letter of Acceptance) oraz potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania (np. poprzez szkołę kanadyjską); nalezy również przedstawić informacje dotyczące wysokości czesnego oraz pozostałych kosztów oraz dowody na to, że spełniasz wymogi zarówno akademickie, jak i pozostałe niezbędne dla uczęszczania na dany kurs;

 • Jeżeli w Kanadzie mieszkać będziesz u przyjaciela lub członka rodziny, wskazane jest zaproszenie od gospodarza. Twój gospodarz nie powinien faksować lub przesyłać zaproszenia pocztą do Ambasady, lecz przesłać je bezpośrednio do Ciebie po to, aby oryginał dokumentu mógł być dołączony do wniosku wizowego. Zaproszenie nie musi być poświadczone notarialnie. Osoba zapraszająca może dołączyć dokumenty potwierdzające możliwości finansowe, takie jak list od pracodawcy;

 • Dowody posiadania wystarczających środków na opłacenie nauki, kosztów utrzymania oraz kosztów wyjazdu z Kanady (np. dowód opłaty kursu i zakwaterowania, aktualny wyciąg z banku wyraźnie potwierdzający stan twego konta, dowód rezerwacji biletu powrotnego);

 • Jeśli pracujesz - list lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające twój urlop na czas pobytu w Kanadzie i określające jaki bierzesz rodzaj urlopu. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny przedstawić oficjalne dowody na to, że posiadają własny biznes, przedstawiając ważne zezwolenie (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz dokumenty poświadczające dochody firmy (np. zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego);

 • Uczniowie i studenci muszą przedstawić potwierdzenie kontynuacji nauki w formie zaświadczenia ze szkoły/uczelni z potwierdzeniem roku nauki i długości jej trwania oraz (studenci) indeks (nawet jeśli podróż odbywa się w czasie wakacji). Podróżujący w trakcie roku szkolnego powinni mieć zgodę szkoły lub uczelni na wyjazd za granicę na dany okres pobytu;

 • Dzieci poniżej 16 roku życia podróżujące same lub w towarzystwie tylko jednego rodzica lub opiekuna muszą przedstawić odpis aktu urodzenia i poświadczoną notarialnie zgodę rodzica lub rodziców pozostającego(-ych) w kraju.

Ambasada zachęca również do przedstawienia innych dokumentów, które mogłyby okazać się dla niej pomocne przy rozpatrywaniu wniosku wizowego oraz podkreśla, że wnioskodawca powinien być świadom, że w szczególnych wypadkach może się od niego wymagać dodatkowych dokumentów. Należy również pamiętać, że przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z uzyskaniem wizy. Wreszcie, niektórzy z ubiegających się o wizę pobytową mogą zostać poproszeni o poddanie się badaniom lekarskim. Ambasada otrzymuje wyniki zazwyczaj w ciągu sześciu tygodni od daty wykonania badań.


W przypadku wyjazdu na kurs trwający powyżej 6 miesięcy oprócz wizy na pobyt czasowy (Temporary Resident Visa) wymagane jest pozwolenie na naukę (Study Permit), zwane potocznie wizą studencką (Student Visa). Obydwa dokumenty wydawane są równocześnie.

UWAGA: Jeżeli wyjeżdżający na kurs nie dłuższy niż 6 miesięcy bierze pod uwagę możliwość przedłużenia kursu na miejscu do ponad 6 miesięcy, musi również się przed wyjazdem o pozwolenie na naukę (Study Permit) w ambasadzie w Warszawie, składając odpowiednie podanie. Przedłużenie nauki na okres ponad sześciu miesięcy w Kanadzie bez posiadania Study Permit nie będzie możliwe.

Dokumenty, które należy złożyć/przedstawić są takie same, jak w przypadku wizy turystycznej, natomiast zamiast formularza wizowego IMM 5257 należy złożyć podanie wizowe IMM 1294 (do ściągnięcia ze strony kanadyjskiego departamentu imigracyjnego).

Niezbędny jest dokument stwierdzający przyjęcie na konkretny kurs (tzw. Letter of Acceptance), informacje dotyczące wysokości czesnego oraz pozostałych kosztów, dowody na to, że spełniasz wymogi zarówno akademickie, jak i pozostałe niezbędne dla uczęszczania na wspomniane kursy, dowody posiadania wystarczających środków na opłacenie nauki, kosztów utrzymania oraz kosztów wyjazdu z Kanady (np. dowód opłaty kursu i zakwaterowania, wyciągi z banku z ostatnich 4 miesięcy wyraźnie potwierdzające stan twego konta, ksero biletu powrotnego). Wymagane jest posiadanie 10 000 CA$ na rok pobytu + koszt kursu. Możliwe jest posiadanie sponsora - wówczas wymagany jest list od niego, poświadczający fakt sponsorowania.

Opłata wizowa w przypadku wizy studenckiej wynosi 125 CA$ = 320 zł.; płaci się gotówką w złotówkach za pośrednictwem urzędów Poczty Polskiej na terenie całego kraju lub w dolarach kanadyjskich (dokładnie odliczoną kwotę) w  kasie Sekcji Wizowej ambasady.

Polacy wyjeżdżający do Kanady na okres dłuższy niż 6 miesięcy mogą zostać poproszeni przez ambasadę kanadyjską w Warszawie o poddanie się badaniom lekarskim u jednego z wyznaczonych do tego celu specjalistów (ich lista dostępna jest na stronie Citizenship and Immigration Canada - kanadyjskiego departamentu imigracyjnego). Ambasada otrzymuje wyniki tych badań zazwyczaj w ciągu sześciu tygodni od daty ich wykonania.

Po przejrzeniu wniosku urzędnik imigracyjny w ambasadzie zdecyduje, czy konieczna będzie rozmowa z aplikantem. Jeśli wniosek o wydanie wizy zostanie rozpatrzony pomyślnie, otrzymasz od ambasady dokument to potwierdzający, który sam w sobie nie jest jeszcze jednak wizą studencką. Wizę taką wydaje każdorazowo urzędnik imigracyjny na granicy na podstawie przedstawionych mu dokumentów i udzielonych wyjaśnień. To on wstemplowuje właściwą wizę do paszportu i określa długość pobytu.


Fakt posiadania wizy wydanej przez ambasadę nie gwarantuje jeszcze wjazdu do Kanady. Decyzję o wpuszczeniu do Kanady podejmuje każdorazowo urzędnik imigracyjny na granicy na podstawie przedstawionych mu dokumentów i udzielonych wyjaśnień. To on wstemplowuje właściwą wizę do paszportu i określa długość pobytu. Nie ma wymogu posiadania biletu powrotnego, nie jest też określona ilość pieniędzy na dzień pobytu. Należy jednak wiedzieć, że brak biletu oraz niewystarczająca ilość wwożonych pieniędzy mogą być podstawą odmowy wjazdu.

W przypadku odmowy wjazdu cudzoziemcowi przysługuje prawo odwołania. Odwołanie rozpatrywane jest w trybie administracyjnym i trwa około tygodnia. W czasie rozpatrywania odwołania osoba jest umieszczana w tzw. areszcie deportacyjnym.

 

INFORMACJA CELNA

Nie ma ograniczeń w wwozie i wymianie waluty. W przypadku wwozu lub wywozu znacznej ilości gotówki należy posiadać dokumenty potwierdzające źródło jej pochodzenia (dokument bankowy). Posiadaną walutę powyżej 10 tys. CAD należy zgłosić w deklaracji celnej.

Osoba odwiedzająca Kanadę może przywieźć bez opłat celnych:

 • rzeczy osobiste, pod warunkiem że nie będą one pozostawione w Kanadzie;

 • 1,5 l wina lub 1,14 l mocnego alkoholu (lub razem 1,14 l wina i mocnego alkoholu) albo 24 x 355 ml (razem 8,5 l) piwa, jeżeli podróżujący skończył 19 lat;

 • 200 papierosów lub 50 cygar lub 200 g tytoniu, jeżeli podróżujący skończył 19 lat;

 • prezenty dla mieszkańców Kanady, których jednostkowa wartość nie przekracza 60 CAD, z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek reklamowych

Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli celnej (opłata za odprawę celną zwierzęcia domowego wynosi 40 CAD). Wwożenie żywności podlega dużym ograniczeniom (np. wędliny) lub jest wręcz zakazane (np. świeże owoce). Produkty te należy zgłosić do kontroli celnej. Za zatajenie przewozu produktów żywnościowych grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu kryminalnego.

Szczegółowa informacja celna (w języku angielskim) na stronie: Customs Information for Visitors to Canada and Seasonal Residents.

Przed wjazdem do Kanady wypełnia się (rozdawaną w trakcie lotu) deklarację celną, w której należy zgłosić walutę powyżej 10 tys. CAD, wartość prezentów oraz ilość przewożonego alkoholu i tytoniu (bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane przez władze celne na lotnisku).

Turystom wyjeżdżającym z Kanady zaleca się zachować wszystkie pokwitowania z dokonanych zakupów (z wyjątkiem posiłków i drobnych sprawunków o wartości poniżej 40 CAD) oraz uiszczonych opłat za hotele itp., do których się dopłacało podatek od towarów i usług GST (Goods and Services Tax). Przy wyjeździe z Kanady Revenue Canada (urząd podatkowy) zwraca podatek po wypełnieniu odpowiedniego formularza i załączeniu rachunków. Stosowne informatory i formularze są dostępne na lotniskach i w agendach urzędów federalnych. W Kanadzie do prawie wszystkich cen towarów i usług w poszczególnych prowincjach dodatkowo doliczany jest podatek federalny - GST - 7 proc. oraz podatek prowincjonalny PST, którego wysokość jest różna dla poszczególnych prowincji. Podatki nie są natomiast doliczane przy zakupie podstawowych produktów żywnościowych.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w kanadyjskiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels