Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

Ubezpieczenia turystyczne

 

UBEZPIECZENIE

Przyjeżdżający na Maltę powinni mieć odpowiednie ubezpieczenie medyczne, które pokrywa ewentualne koszty opieki medycznej. W przeciwnym razie będą zmuszeni do poniesienia sporych opłat.

Osoby, opłacające w Polsce składki ubezpieczeniowe na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), podróżujące po krajach Unii Europejskiej, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia, a mianowicie plastikową kartę o nazwie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ang. European Health Insurance Card (EHIC). Przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ. Oznacza to, że przed wyjazdem trzeba złożyć w oddziale lub delegaturze NFZ wniosek o wniosek o wydanie EKUZ. Posiadanie EKUZ potwierdza, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju oraz stanowi dowód zgody ubezpieczyciela (NFZ) na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą. Wniosek o wydanie karty można odebrać osobiście w oddziale NFZ lub wydrukować ze strony internetowej http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf. Składając wniosek należy przedstawić również dowód tożsamości i ubezpieczenia (opłacania składek ubezpieczeniowych).

Wszystkie świadczenia zdrowotne przysługują nam zgodnie z ustawodawstwem maltańskim i jeśli maltańskie przepisy przewidują odpłatność za jakieś usługi medyczne, musimy również płacić za nie sami.

Można korzystać ze świadczeń państwowych ośrodków zdrowia i szpitali. Należy wówczas przedstawić lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dokument tożsamości. Na leczenie specjalistyczne potrzebne jest natomiast skierowanie. Leczenie prywatne jest w pełni odpłatne i nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

Na Malcie są 2 szpitale przyjmujące w nagłych przypadkach, do których można się zgłaszać ze skierowaniem z ośrodka zdrowia lub bezpośrednio w szczególnie nagłych przypadkach oraz 2 szpitale specjalistyczne, do których można się zgłaszać wyłącznie ze skierowaniem ze szpitali przyjmujących w nagłych przypadkach lub z ośrodków zdrowia.

Pacjent musi pokryć pełne koszty protez i leków (poza lekami zaordynowanymi podczas leczenia szpitalnego i podczas pierwszych 3 dni po wypisaniu ze szpitala). W przypadku stanów ostrych leczenie stomatologiczne jest bezpłatne w szpitalach (leczenie ambulatoryjne) lub w ośrodkach zdrowia. Jednakże dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej jest ograniczony, z reguły jest ona udzielona prywatnie, za odpłatnością pacjenta.

Nr pogotowia - 112. Transport do publicznego szpitala lub ośrodka zdrowia na Malcie jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Jeśli podejmujemy pracę na Malcie, powinniśmy zostać zgłoszeni przez swego pracodawcę do maltańskiego systemu opieki zdrowotnej, celem korzystania z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).


Ponieważ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych (nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w danym państwie, np. kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach), nie obejmuje również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zalecamy wykupienie przed wyjazdem prywatnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient nasz może wykupić polisę sam w jednym z wielu działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych lub możemy to zrobić w jego imieniu wykupując stosowną polisę (ubezpieczenie turystyczne Globtroter) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz, z którym współpracujemy. Ubezpieczenie można wyliczyć korzystając z Kalkulatora Turystycznego.


Polecamy również zakup jednej z międzynarodowych rabatowych kart (legitymacji)  studenckich / turystycznych / nauczycielskich, które uprawniają posiadacza do wielu zniżek, a poza tym zawierają ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (do pewnej sumy). Szczegóły na naszej stronie: karty rabatowe.


Ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantuje zwrot następujących kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (ale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), badań, zabiegów, operacji, lekarstw i środków opatrunkowych, podróży powrotnej poszkodowanego, podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju oraz ewentualnie innych świadczeń, w zależności od umowy.

W razie konieczności poddania się leczeniu szpitalnemu wykupiona w Polsce polisa może uchronić przed pokrywaniem opłat z własnej kieszeni ? o ile polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ma przedstawicieli za granicą, którzy uregulują należności bezpośrednio. Trzeba wówczas zadzwonić pod wskazany w informatorze bądź w polisie numer telefonu i zgłosić zdarzenie. Szpital prześle pośrednikowi polisę, dołączając do niej rachunek z określeniem świadczonej pomocy, wyciąg z historii choroby z jej pełną nazwą i przyczyną zachorowania. Towarzystwa, które nie mają zagranicznych pośredników, przewidują dokonanie płatności walutowej bezpośrednio na konto szpitala lub lekarza.

Jeśli nie korzysta się z pomocy przedstawiciela, należy pamiętać, by w przypadku nawet drobnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

Cena polisy zależy od czasu jej obowiązywania oraz kwoty gwarancyjnej, do wysokości której towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają wydatki poniesione na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły stosują zniżki dla dzieci i młodzieży, natomiast cena polisy wzrasta dla osób starszych, najczęściej powyżej 60 lub 70 lat. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów leczenia stomatologicznego, a także kosztów leczenia związanego z wypadkami w sporcie wyczynowym, alpinizmie i speleologii. Osoby podejmujące pracę za granicą po opłaceniu dodatkowej składki również mogą wykupić stosowne ubezpieczenie kosztów leczenia.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie szkole językowej na Malcie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels