Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

emigracja do Nowej Zelandii - Immigration New Zealand

EMIGRACJA DO NOWEJ ZELANDII

Zwykła ścieżka postępowania dla osób chcących uzyskać prawo stałego pobytu (permanent residency) w Nowej Zelandii nosi nazwę Skilled Migration Category (SMC). Jest ona przeznaczona dla osób posiadających umiejętności lub zawody, które są poszukiwane w Nowej Zelandii.

W procesie SMC aplikant gromadzi punkty, które są przyznawane za kilka czynników. Ponadto, podstawowym warunkiem starania o prawo stałego pobytu w Nowej Zelandii jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dobry stan zdrowia i niekaralność. Najlepiej gdy znajomość angielskiego jest potwierdzona certyfikatem IELTS (International English Language Testing System) z ogólną oceną nie mniejszą niż 6.5. Zaświadczenie o wyniku osiągniętym na egzaminie IELTS nie może być wystawione więcej niż 2 lata przed złożeniem wniosku. Innym dowodem zaawansowanej znajomości języka angielskiego może być długotrwałe pobieranie nauki z angielskim jako językiem wykładowym. Dopuszczalne jest też poświadczenie w inny, wiarygodny sposób swoich wysokich kwalifikacji językowych.

Ważnym elementem, od którego praktycznie trzeba zacząć przy staraniu się o stały pobyt, jest znalezienie pracodawcy w Nowej Zelandii. Zgodnie z koncepcją regulacji napływu emigrantów ma to zapewnić dopasowanie umiejętności aplikantów do potrzeb nowozelandzkiego rynku pracy. Poszukiwani są ludzie, którzy pozwolą Nowej Zelandii nadal się rozwijać, a z drugiej strony zaspokoją zapotrzebowanie na pracowników w wielu zawodach.

Kolejnym krokiem jest wysłanie listu intencyjnego ("Expression of Interest") do Urzędu Imigracyjnego (New Zealand Immigration Service ? NZIS) drogą elektroniczną lub pocztową. List taki będzie ważny jeśli jego nadawca zgromadził nie mniej niż 100 punków wg klasyfikacji urzędu imigracyjnego i może je wiarygodnie udokumentować. Osoby starające się o prawo pobytu stałego w Nowej Zelandii mogą się o to ubiegać na bazie uznania kwalifikacji (wykształcenia) i/lub uznania doświadczenia zawodowego. Punkty przyznawane są za:

 1. Wykształcenie (uznane kwalifikacje):

  • ukończona szkoła średnia zawodowa (np. technikum), jakikolwiek dyplom zawodowy lub ukończone studia licencjackie: 50 pkt.;

  • dyplom magisterski lub dyplom doktorancki: 55 pkt.;

  • jakiekolwiek studia odbyte w Nowej Zelandii (minimum 2 letnie) 10 pkt.;

  • kwalifikacje, które będą bardzo przydatne w przyszłości w konkretnej dziedzinie planowanego rozwoju gospodarczego w Nowej Zelandii: 5 pkt.;

  • kwalifikacje w dziedzinie, w której brak wykwalifikowanej kadry w Nowej Zelandii: 10 pkt.;

  • kwalifikacje partnera/małżonka: 10 pkt.

  Organem przyznającym punkty za kwalifikacje jest New Zealand Qualification Authority (NZQA). Kwalifikacje kandydata są poddawane dokładnej ocenie oraz porównane z podobnymi kwalifikacjami nowozelandzkimi, zatem osoby, które po wysłaniu "Expression of Interest" otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku o pobyt stały, będą musiały przedstawić jeden z dwóch dokumentów potwierdzających uznanie ich kwalifikacji, wystawionych przez New Zealand Qualification Authority: "NZQA Interim Assessment Report" (wstępne / tymczasowe uznanie kwalifikacji) lub "NZQA Qualifications Assessment Report" (pełne uznanie kwalifikacji).
   

 2. Doświadczenie zawodowe (uznane).

  Za doświadczenie zawodowe uważa się pracę na pełny etat (przynajmniej 30 godz. tygodniowo) przez okres:

  • 2 lat: 10 pkt.

  • 4 lat: 15 pkt.

  • 6 lat: 20 pkt.

  • 8 lat:  25 pkt.

  • 10 lat: 30 pkt.

  Dodatkowe punkty można zdobyć jeśli praca wykonywana była na terenie Nowej Zelandii i trwała:

  • 2 lata: 5 pkt.

  • 4 lata: 10 pkt.

  • 6 lub więcej lat: 15 pkt.

  Kolejne dodatkowe punkty można uzyskać jeśli posiada się doświadczenie zawodowe, które będzie bardzo przydatne w przyszłości w konkretnej dziedzinie planowanego rozwoju gospodarczego w Nowej Zelandii:

  • od 2 do 5 lat doświadczenia: 5 pkt.

  • 6 lub więcej lat: 10 pkt.

  Kolejne dodatkowe punkty można uzyskać jeśli posiada się doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której brak wykwalifikowanych pracowników w Nowej Zelandii:

  • od 2 do 5 lat doświadczenia: 10 pkt.

  • 6 lub więcej lat: 15 pkt.

  Uznawalność doświadczenia zawodowego może stanowić pewien problem dla polskich obywateli. Problemem tym jest porównywalność rynków pracy Polski i Nowej Zelandii. Jak do tej pory Polska nie figuruje na liście krajów z porównywalnym rynkiem pracy. Kłopotów nie powinny mieć osoby zatrudnione w międzynarodowych firmach, mających swoje główne siedziby w takich krajach jak np.: kraje tzw. "starej" Unii Europejskiej oraz Cypr, Izrael, Japonia, Kanada, Malezja, Norwegia, Filipiny, Szwajcaria i USA.

   

 3. Oferta wykwalifikowanej pracy lub wykwalifikowana praca w Nowej Zelandii.

  Aplikant otrzymuje 50 punktów jeśli posiada ofertę pracy w Nowej Zelandii lub jeżeli jest już zatrudniony w NZ i pracuje mniej niż rok czasu;  jeżeli zaś jest już zatrudniony w NZ i pracuje przynajmniej rok czasu otrzymuje 60 punktów. Wymaga się aby oferowana/wykonywana praca należała do kategorii "skilled employment" (praca wymagająca posiadania kwalifikacji) wg kryteriów rządu nowozelandzkiego (zob. lista wykwalifikowanych zawodów).

  Dodatkowe punkty można uzyskać za zatrudnienie poza rejonem Auckland (10 pkt.), pracę/ofertę pracy, która będzie bardzo przydatna w przyszłości w konkretnej dziedzinie planowanego rozwoju gospodarczego w Nowej Zelandii (5 pkt.), pracę/ofertę w dziedzinie, w której brak wykwalifikowanych pracowników w Nowej Zelandii (10 pkt.) oraz za zatrudnienie/ofertę zatrudnienia dla partnera/małżonka (10 pkt.).

   

 4. Wiek.

  Aplikant może uzyskać maksymalnie 30 punktów za swój wiek:

  • 20-29 lat: 30 pkt.

  • 30-39 lat: 25 pkt.

  • 40-44 lat: 20 pkt.

  • 45-49 lat: 10 pkt.

  • 50-55 lat: 5 pkt.

   

 5. Bliska rodzina w Nowej Zelandii.

  Aplikant może uzyskać 10 punktów jeśli posiada bliską rodzinę na terenie Nowej Zelandii.

Orientacyjna ilość punktów, które można zdobyć, jest do obliczenia przy pomocy kalkulatora na stronach New Zealand Immigration Service.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w nowozelandzkiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels