Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj
wiza studencka do Nowej Zelandii
 

INFORMACJA WIZOWA

Wszystkie informacje wizowe dostępne są na stronach New Zealand Immigration Service (NZIS).

Obywatele polscy udający się do Nowej Zelandii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące korzystają z ruchu bezwizowego. Bez wizy można przebywać na terytorium Nowej Zelandii (także ucząc się) nie dłużej niż 90 dni, z możliwością przedłużenia pobytu na miejscu do 9 miesięcy (opłaty pobierane z tego tytułu nie przekraczają NZ$120). W momencie wjazdu do Nowej Zelandii do paszportu wpisywane jest zezwolenie na pobyt (Visitor's Permit), wskazujące datę wyznaczającą koniec pobytu.

Wszyscy wyjeżdżający do Nowej Zelandii na tych warunkach proszeni są o okazanie lub udokumentowanie na granicy:

 • paszportu, którego okres ważności przekracza przynajmniej o 3 miesiące termin planowanego opuszczenia Nowej Zelandii;

 • dobrego zdrowia oraz nieposzlakowanej opinii;

 • dokumentów potwierdzających deklarowany charakter pobytu i zamiar opuszczenia Nowej Zelandii w odpowiednim terminie (wystawiony poza Nową Zelandią potwierdzony otwarty bilet lotniczy, bądź pismo linii lotniczej lub agenta podróży stwierdzające, że podróż została zarezerwowana oraz opłacona, albo też pisemne zapewnienie sponsora nowozelandzkiego, iż pokryje on koszty biletu powrotnego);

 • środków finansowe na zaplanowany okres pobytu, tj. NZ$1000 (ok. 2200 zł.) na osobę na każdy miesiąc pobytu lub NZ$400 (ok. 880 zł.) na osobę na każdy miesiąc, jeżeli zostały opłacone koszty zakwaterowania w Nowej Zelandii (wymagane są odpowiednie dokumenty, np. potwierdzenie opłacenia hoteli lub vouchery hotelowe, a w przypadku wyjazdów na kursy językowe dokument od szkoły potwierdzający rezerwację i opłacenie zakwaterowania); do udokumentowania odpowiednich środków finansowych służą: gotówka, czeki podróżne, czeki bankowe (bank drafts) lub karty kredytowe uznanych firm z kredytem na wymienione kwoty; karta kredytowa, jako dokument potwierdzający posiadanie środków, będzie akceptowana tylko razem z napisanym po angielsku zaświadczeniem z banku, które potwierdzi, że na koncie jest wystarczająca kwota - na tym zaświadczeniu kwota powinna być podana w euro lub dolarach amerykańskich.

Już na terenie Nowej Zelandii pobyt można przedłużyć w celach turystycznych lub nauki na kursie Part Time maksymalnie na kolejne 6 miesięcy (tzn. do 9 miesięcy), składając w oddziale New Zealand Imigration Service (w większych miastach) odpowiedni formularz Application for Variation of Conditions form (NZIS 1020). Zasada jest taka, że w Nowej Zelandii można przebywać jako turysta maksymalnie przez okres 9 miesięcy w każdym okresie 18-miesięcznym. Po wykorzystaniu okresu 9 miesięcy należy opuścić Nową Zelandię na okres 9 miesięcy.

W celu przedłużenia nauki na kursie Full Time do ponad 3 miesięcy należy z kolei ubiegać się o wizę studencką (Student Permit), wysyłając odpowiednie dokumenty na adres:

Student Processing Unit
Immigration New Zealand
PO Box 1049
Palmerston North 4440

W Auckland działa polskie biuro podróży Green Lite Travel, które, oprócz usług turystycznych, komunikacyjnych, hotelowych i gastronomicznych, prowadzi również konsultacje imigracyjne dla Polaków i pomoże załatwić wszystkie formalności wizowe na miejscu.

Uwaga! Obywatele polscy udający się do Nowej Zelandii przez terytorium USA zobowiązani są do posiadania amerykańskiej wizy tranzytowej, także wtedy, gdy podróż odbywa się bez opuszczania sali tranzytowej lotniska. Udający się do Nowej Zelandii przez terytorium Australii nie muszą posiadać australijskiej wizy tranzytowej, pod warunkiem, że zamierzają opuścić Australię samolotem w ciągu 8 godzin od przybycia, posiadają bilet kraju docelowego oraz wymagane dokumenty pozwalające na wjazd do tego kraju oraz nie opuszczają poczekalni tranzytowej.


W przypadku wyjazdów na kursy trwające dłużej niż 3 miesiące należy starać się o wizę studencką (Student Visa) w Wydziale Wizowym Ambasady Nowej Zelandii w Warszawie:

Dom Dochodowy, V piętro
Al. Ujazdowskie 51
00-536 Warszawa
tel. (22) 521-05-00
fax (22) 521-05-10

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania sekcji wizowej:
pon.-piąt. 9.00 - 12.00.

Aby otrzymać wizę studencką do Nowej Zelandii (a następnie na granicy pozwolenie na wjazd w celu podjęcia nauki, tzw. Student Permit) należy złożyć / przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełnione i podpisane podanie wizowe Application to Study in New Zealand (NZIS 1012) oraz 1 zdjęcie o wymiarach paszportowych;

 • paszport  z datą ważności dłuższą o przynajmniej 3 miesiące od daty planowanego opuszczenia Nowej Zelandii

 • świadectwo przyjęcia na kurs Full Time (przynajmniej 20 godzin tygodniowo), list ze szkoły opisujący program kursu, w którym ubiegający się o wizę będzie brać udział oraz zaświadczenie (rachunek) ze szkoły o jego opłaceniu;

 • gwarancję zakwaterowania w Nowej Zelandii (i dowód jego opłaty);

 • dowód posiadania wystarczających funduszy na utrzymanie się w Nowej Zelandii - zaświadczenie o stanie konta, karty płatnicze, czeki podróżne; wymagane jest posiadanie na miesiąc pobytu min. 1000 NZ$ lub NZ$ 400 jeśli  już w Polsce zostało opłacone zakwaterowanie; w celu udokumentowania środków finansowych można użyć specjalnego formularza NZIS 1014;

 • (opcjonalnie) zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu i udzieleniu urlopu na czas wyjazdu i ponownym zatrudnieniu po powrocie (lub zaświadczenie potwierdzające prowadzenie własnej firmy) lub zaświadczenie z uczelni o udzieleniu urlopu na czas wyjazdu;

 • bilet lotniczy na powrót do kraju (lub środki na jego zakup);

 • w przypadku, gdy dzieci poniżej 18 roku życia podróżują same bądź tylko z jednym rodzicem, konieczna jest zgoda rodzica lub rodziców poświadczona przez notariusza.

Jeśli nauka ma trwać dłużej niż 6 miesięcy wymagane jest również prześwietlenie klatki piersiowej (formularz NZIS 1096), gdyż Polska zalicza się (według władz nowozelandzkich) do krajów o wysokim zagrożeniu gruźlicą. Jeśli natomiast nauka ma trwać dłużej niż 1 rok wymagane jest wykonanie kompleksowego badania medycznego (formularz NZIS 1007). Zob. lista uprawnionych lekarzy. Jeśli zamierzasz pozostać w Nowej Zelandii dłużej niż 2 lata potrzebne będzie również zaświadczenie z policji o niekaralności.

Opłata wizowa w przypadku wizy studenckiej wynosi NZ$ 200 (przeliczone na polską walutę, obecnie 400 zł.). Można płacić gotówką lub przekazem pocztowym.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy studenckiej można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

 

INFORMACJA CELNA

Nie ma ograniczeń przy wwozie, wymianie i wywozie pieniędzy do Nowej Zelandii. Jednak w razie wwożenia lub wywożenia gotówki w różnej walucie o ogólnej wartości przekraczającej 10 tys. NZD (gotówka nie obejmuje czeków podróżnych, przekazów bankowych lub pocztowych itp.) należy wypełnić formularz celny (Border Cash Report).

Obowiązują za to bardzo ostre przepisy fitosanitarne, w tym bezwzględny zakaz wwożenia przez turystów jakichkolwiek artykułów spożywczych (z wyjątkiem fabrycznie zapakowanych, nie psujących się produktów) oraz roślin, nasion, kwiatów itp.

Wszyscy pasażerowie przybywający samolotem muszą przejść odprawę celną i graniczną oraz podlegają kontroli bezpieczeństwa biologicznego, tzw. biosecurity. W samolocie wypełnia się kartę wjazdową oraz deklarację dotyczącą wwożonych towarów stanowiących zagrożenie biologiczne (mięso, nabiał, owoce oraz inne artykuły pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego). Zezwala się na przywóz produktów spożywczych fabrycznie zapakowanych oraz zawierających na opakowaniu szczegółową informację w języku angielskim dotyczącą produktu i jego składników oraz nazwę kraju jego pochodzenia. Produkty te należy bezwzględnie wpisać do deklaracji celnej, a na polecenie celnika okazać do skontrolowania. Wszystkie bagaże są prześwietlane ? ujawnienie produktu nie zgłoszonego w deklaracji celnej powoduje automatyczne ukaranie podróżnego mandatem w wysokości minimum 200 NZD. W miejscu odbioru bagażu wyszkolone psy sprawdzają go pod kątem produktów zwierzęcych i roślinnych. Urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa (MAF) w razie potrzeby kontrolują deklarację i bagaż.

Przepisy celne zezwalają turyście w wieku powyżej 17 lat na wwóz 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu albo 50 cygar. Dopuszczalny jest wwóz 4,5 litra wina lub piwa oraz 1 butelki mocnego alkoholu o pojemności do 1125 ml. W Nowej Zelandii turyści mogą zrobić zakupy w strefie wolnocłowej lotniska zlokalizowanej przed kontrolą paszportową.

Turysta jest uprawniony do wwozu bez opłat celnych (poza rzeczami osobistymi) przedmiotów do własnego użytku lub z przeznaczeniem na prezenty do łącznej wartości 700 NZD. Przy opuszczaniu Nowej Zelandii nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT (GST, 12,5%), pobieranego przy zakupach wszelkiego rodzaju towarów i usług. Zakupu towarów bez podatku VAT (poza strefą wolnocłową na lotnisku) można dokonać w sklepach wolnocłowych ("duty free shops") znajdujących się w największych miastach Nowej Zelandii. Należy wówczas okazać bilet lotniczy zawierający dane o terminie, miejscu odlotu oraz numerze rejsu ? odbiór zakupionych produktów następuje przed odlotem w strefie wolnocłowej lotniska. Niektóre sklepy oferują zwolnienie z podatku VAT pod warunkiem bezpośredniego wysłania produktu na zagraniczny adres wskazany przez nabywcę.

Wwóz, wywóz i obrót wszelkiego rodzaju narkotykami jest zabroniony i podlega odpowiedzialności karnej z zagrożeniem karą wieloletniego więzienia.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w nowozelandzkiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels