PROCEDURA REZERWACJI KURSU ZA GRANICĄ

 1. Pierwszym krokiem po zdecydowaniu się na wyjazd na kurs jest dokonanie rezerwacji. W związku z tym należy po wyborze danej oferty:

 • skontaktować się z AS School of English za pomocą dostępnej w naszym serwisie karty zgłoszeniowej lub telefonicznie (0-22 789-37-86) w celu otrzymania szczegółowego formularza zapisu na wybrany kurs wraz z umową do podpisania - formularz ten prześlemy pocztą  lub faksem, można go też ściągnąć z naszego serwisu i wydrukować;

 • wypełnić i dostarczyć do nas pocztą, faksem lub osobiście formularz zgłoszeniowy na wybrany kurs;

 1. Po dokonaniu rezerwacji, następnym krokiem jest opłacenie całego kursu:

 • po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego dostarczymy Państwu wstępne wyliczenie (w złotówkach) wszystkich kosztów związanych z wyjazdem (tzw. kosztorys);

 • na podstawie przesłanego kosztorysu należy nie później niż na 3 tygodnie wyjazdu (5 tygodni w przypadku szkół w krajach, do których wymagane są wizy) przed wyjazdem na kurs wpłacić na nasze konto podaną sumę, oraz niezwłocznie dostarczyć nam (osobiście, faksem, e-mailem lub priorytetem) kopię dowodu wpłaty;

 1. Po dokonaniu pełnej opłaty:

 • dostarczymy Państwu listem poleconym lub pocztą kurierską dokumenty potrzebne do wyjazdu i/lub starania się o wizę tj. potwierdzenie przyjęcia na kurs i adres zakwaterowania oraz (jeśli takie było życzenie klienta) bilet lotniczy lub autokarowy i polisę ubezpieczeniową; można je również odebrać osobiście w siedzibie naszej szkoły;

 • na koniec przygotujemy całościowe rozliczenie wyjazdu według kursu waluty danego kraju zastosowanego przez bank Pekao SA w dniu przelewu całości opłaty na konto szkoły zagranicznej.

CAŁKOWITA OPŁATA ZA WYJAZD OBEJMUJE:

 1. opłatę za kurs i (opcjonalnie) zakwaterowanie z wyżywieniem (zgodnie z przedstawionymi w materiałach informacyjnych danymi, wg kursu sprzedaży waluty danego kraju w banku Pekao SA z dnia przelewu na konto szkoły zagranicznej);

 2. opłatę za przejazd (bilet autokarowy, lotniczy) i ubezpieczenie (jeśli klient wybrał nasze pośrednictwo);

 3. opłatę za przelew dewiz (prowizje bankowe) na konto szkoły zagranicznej w wysokości 110 zł. lub 150 zł. (w zależności od kraju i kwoty przelewu);

 4. opłatę administracyjną (koszty obsługi wyjazdu) w wysokości 120 zł. (opłaty tej nie pobieramy przy wyjeździe na kurs dłuższy niż 12 tygodni).