Drukuj

wiza do RPA wizy RPA

 

RPA - INFORMACJA WIZOWA

Ambasada Republiki Południowej Afryki

IPC Business Centre, VI piętro
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
tel.: (22) 625 62 28, 625 62 33, 625 72 39
fax: (22) 625 62 70
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text10126 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WWW: http://www.southafrica.pl/

Godziny otwarcia:
pon.-czw. 08:30-17:00, pt. 08:30-15:15, przerwa na lunch 13:00-13:30.
Wydział konsularny: pon.-pt. 09:00-12:00.

Informacje wizowe dostępne są w j. angielskim na oficjalnej stronie South African Department of Home Affairs: http://www.home-affairs.gov.za/.

Obywatele polscy posiadający paszporty zwykłe mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Republiki Południowej Afryki jednorazowo do 30 dni. Przekraczając granicę, trzeba okazać bilet powrotny. Nie istnieje obowiązek posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Należy natomiast mieć przy sobie list od szkoły potwierdzający przyjęcie na wybrany kurs i jego opłacenie oraz potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania.

Osoby udające się na pobyt dłuższy niż 30 dni, a krótszy niż 3 miesiące, są obowiązane posiadać wizę, tzw. turystyczną (Visitor's Visa), którą można uzyskać w każdej placówce dyplomatyczno ? konsularnej RPA za granicą (w Polsce w Ambasadzie RPA w Warszawie). Na przejściach granicznych RPA wizy nie są wydawane. W celu uzyskania wizy należy złożyć wniosek wizowy BI-84. Opłata wizowa wynosi obecnie US$47 lub ?43 (płatne w ambasadzie w złotówkach). Czas rozpatrywania wniosku - 5 dni roboczych od daty wpłynięcia.

Z wnioskiem wizowym należy złożyć (lub przesłać do ambasady kurierem):

  • ważny paszport (okres ważności paszportu powinien przekraczać okres ważności wizy co najmniej o 30 dni),

  • 2 fotografie paszportowe podpisane na odwrocie,

  • list od szkoły potwierdzający przyjęcie na wybrany kurs i jego opłacenie,

  • dokument potwierdzający rezerwację powrotnego biletu lotniczego,

  • potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania,

  • dokumenty (np. wyciąg z banku) potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na okres planowanego pobytu w RPA.

Posiadanie wizy nie gwarantuje jeszcze wjazdu do RPA. Właściwe pozwolenie (Visitor's Permit) otrzymuje się na granicy w postaci odpowiedniego stempla w paszporcie. Pozwolenie to wyznacza długość pobytu. Podróżni obowiązani są posiadać paszport, który zawiera co najmniej jedną stronę przeznaczoną na wizy - całkowicie wolną od wszelkich stempli, wiz itp. Nieposiadanie wolnej strony w paszporcie powoduje odmowę wjazdu do RPA.

Długość pobytu można przedłużyć będąc już w RPA - przed wyznaczoną datą opuszczenia kraju należy złożyć odpowiedni wniosek (Application For Temporary Residence Permit, formularz BI-1738) w miejscowym biurze Department of Home Affairs.

Jeśli nauka w RPA trwa dłużej niż 3 miesiące, należy ubiegać się w ambasadzie południowoafrykańskiej w Warszawie o tzw. pozwolenie na naukę (Study Permit), składając odpowiedni wniosek wizowy, Application For Temporary Residence Permit (formularz BI-1738). Oprócz dokumentów opisanych powyżej w celu uzyskania Study Permit należy złożyć zaświadczenie o niekaralności oraz potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego na okres nauki. Niestety nie są honorowane zagraniczne polisy, należy więc wykupić ubezpieczenie w RPA poprzez szkołę. Opłata za wydanie Study Permit wynosi US$47 lub ?43 (płatne w ambasadzie w złotówkach).

Posiadacz Study Permit jest uprawniony do podjęcia pracy w RPA w wymiarze "part time" (do 20 godzin tygodniowo).

 

 RPA - INFORMACJA CELNA

Obywatele RPA nie mają możliwości wymiany miejscowej waluty na dewizy, z wyjątkiem udokumentowanych przypadków podróży zagranicznej, alimentów na rzecz osób zamieszkujących za granicą itp. Wynikają z tego pewne ograniczenia dewizowe. Cudzoziemiec przebywający w RPA czasowo może wymienić i wywieźć z tego kraju jedynie taką sumę dewiz, która nie przekracza kwoty zadeklarowanej przy wjeździe oraz wartości wymiennej legalnie uzyskanych zarobków. W innym przypadku banki odmawiają wymiany randów na dewizy, a służby celne mają prawo nie dopuścić do wywiezienia dewiz. Do RPA można przywieźć bez cła rzeczy osobiste, 400 papierosów, 50 cygar, 250 g tytoniu, 2 litry wina, 1 litr mocniejszego alkoholu, 50 ml perfum, 250 ml wody toaletowej oraz upominki do wartości 500 randów (ok. 80 USD). Wyroby alkoholowe i tytoniowe mogą być przewożone jedynie przez osoby które ukończyły 18 lat. Pewne artykuły, takie jak nasiona, kwiaty, owoce, miód, margaryna, olej roślinny, zwierzęta, ptactwo, drób, produkty mleczarskie, gatunki roślin i zwierząt będących pod ochroną, mogą być przewożone tylko za posiadaniem odpowiedniego pozwolenia. Pozwolenie jest również wymagane na przywóz broni palnej. Zabroniony jest wywóz kości słoniowej (całkowity zakaz) oraz skóry i innych części zwierząt, o ile nie zostały nabyte u licencjonowanego sprzedawcy lub nie posiadają certyfikatu jako trofeum łowieckie. Zakazane jest posiadanie surowych (nie oszlifowanych) diamentów.

Przy wyjeździe z RPA turyście przysługuje zwrot podatku VAT do wysokości 3000 randów, o ile łączna wartość dokonanych zakupów przekracza 250 randów. Biura które zwracają VAT znajdują się na wszystkich międzynarodowych lotniskach. Aby odebrać podatek VAT należy przedstawić odpowiedni rachunek - "Tax invoice". VAT jest zawarty w cenie większości towarów i usług. Obecna stawka wynosi 14%.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w południowoafrykańskiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.