Drukuj

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

 

USA - INFORMACJA WIZOWA

Uwaga: Ponieważ przepisy wizowe USA dosyć często się zmieniają, prosimy zawsze weryfikować podane poniżej informacje na stronie amerykańskiego urzędu imigracyjnego, amerykańskiego Departamentu Stanu oraz na stronie ambasady amerykańskiej w Warszawie.

[gdzie ubiegać się o wizę] - [jak ubiegać się o wizę] - [jak otrzymać dokumenty ze szkoły] - [jakie dokumenty złożyć w ambasadzie] - [wynik aplikacji] - [nauka na wizie turystycznej] - [co po przylocie do Stanów]

Obywatele polscy mogą przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych na podstawie ważnego paszportu oraz odpowiedniej wizy. Pełna informacja dotycząca trybu i warunków przyznawania wszelkiego typu wiz znajduje się na stronach internetowych Ambasady USA w Warszawie i Konsulatu Generalnego w Krakowie. Te dwie placówki uprawnione są do wydawania wiz obywatelom polskim.

Ambasada USA w Warszawie
Wydział Konsularny

Sekcja Wiz Nieimigracyjnych
ul. Piękna 12

00-539 Warszawa
tel.: 0701 77 44 00

fax: (22) 627 47 34 / 504 20 39

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WWW: polish.poland.usembassy.gov

Godziny otwarcia: 8:30 - 12:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt polskich i amerykańskich oraz ostatniego roboczego piątku każdego miesiąca

Konsulat Generalny USA w Krakowie
Dział Wiz Nieimigracyjnych

ul. Stolarska 9

31-043 Kraków
tel.: (12) 424 51 00

fax: (12) 424 51 03

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WWW: polish.krakow.usconsulate.gov


Godziny otwarcia: 8:30 - 11:30 oraz 14:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt polskich i amerykańskich oraz drugiego i ostatniego piątku każdego miesiąca

W Konsulacie Generalnym USA w Krakowie ubiegać się o wizę powinny osoby na stałe zameldowane w województwach: Dolnośląskim, Małopolskim, Opolskim, Podkarpackim, Śląskim. Osoby zameldowane na stałe w pozostałych województwach (Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Lubelskim, Lubuskim, Mazowieckim, Podlaskim, Pomorskim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim) powinny ubiegać się o wizę w Ambasadzie USA w Warszawie.


Wszyscy, którzy wyjeżdżają do USA, aby wziąć udział w kursach języka angielskiego muszą posiadać wizę studencką (Student Visa) F-1 (zob. też nauka na wizie turystycznej). Osoby ubiegające się o tą wizę muszą umówić się i przyjść na spotkanie z konsulem we właściwej sekcji konsularnej w godzinach jej pracy. Aby umówić się na rozmowę z konsulem należy zadzwonić pod numer 0701 77 44 00, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00. Połączenie z tym numerem możliwe jest tylko z telefonów stacjonarnych z terytorium Polski, ale nie z aparatów na karty telefoniczne. Ponadto posiadacze telefonów komórkowych mogą dzwonic pod numer *740 94 00. Koszt jednej minuty połączenia to 4,88 PLN (z VAT). Użytkownicy telefonów komórkowych obciążeni zostaną opłatą zgodną z cennikiem obowiązującym w danej sieci. Zanim Państwo zadzwonią należy przygotować paszport, papier i przybory do pisania.

Operatorzy obsługujący te numery udzielają informacji na temat dostępnych wiz nieimigracyjnych oraz określają jaki rodzaj wizy jest właściwy ze względu na charakter planowanej przez Państwa podróży. Oprócz tego, ustalają terminy spotkań z konsulem odpowiednio w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie, jak również wyjaśniają jakie dokumenty należy dostarczyć konsulowi i o co może on zapytać.

Uwaga! Jest to jedyny sposób ustalenia terminu spotkania z konsulem w sprawie wizy. Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie nie udzielają informacji przez telefon, ani nie umawiają na spotkanie z konsulem.

Osoby aplikujące o wizę studencką w Warszawie umawiani są od poniedziałku do piątku od godz. 7.30, w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

W umówionym dniu należy zgłosić się do właściwej sekcji konsularnej z odpowiednimi dokumentami. Należy pamiętać, że osoby, które przyjdą na rozmowę z konsulem do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie spędzą w niej co najmniej kilka godzin.


Podstawą wydania wizy studenckiej F-1 jest posiadanie formularza wizowego I-20 A-B (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status - for Academic and Language Students). Do wydawania tego formularza upoważnione są amerykańskie instytucje edukacyjne (w tym szkoły językowe) autoryzowane przez U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), tj. amerykański departament Obywatelstwa i Usług Imigracyjnych, będący częścią Department of Homeland Security (DHS). Ponadto, zanim konsul będzie mógł rozpatrzyć wniosek o wizę F-1, amerykańska uczelnia lub szkoła, która wydała formularz I-20 musi potwierdzić przyjęcie w poczet swoich uczniów osoby ubiegającej się o wizę poprzez wprowadzenie danych zawartych w tym formularzu do elektronicznego systemu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), z którego korzystają amerykańskie instytucje: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) oraz Department of State (DOS). Amerykański urzędnik konsularny w Polsce musi więc, zanim podejmie decyzję o wydaniu wizy, mieć informacje o "przyszłym" studencie w komputerowym systemie SEVIS.

Pierwszym zatem krokiem w ubieganiu się o wizę studencką F-1 jest otrzymanie od szkoły amerykańskiej formularza wizowego I-20. Aby szkoła mogła taki formularz przesłać aplikantowi, musi on, oprócz zapisu na kurs Full Time (to jest co najmniej 18 godzin zegarowych tygodniowo) i jego opłacenia, przesłać do niej (pocztą, faksem lub zeskanowany e-mailem):

 1. Dowód finansowego zabezpieczenia, tj. posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztu pobytu w USA; można wybrać jeden z trzech poniższych sposobów udokumentowania finansowego zabezpieczenia:

 • oryginalny wyciąg z osobistego konta bankowego (najlepiej w postaci listu bankowego);

 • w przypadku posiadania sponsora, który jest obywatelem bądź stałym rezydentem amerykańskim - wypełnione przez niego pisemne oświadczenie o sponsorowaniu (tzw. Affidavit of Support, formularz I-134) oraz wyciąg z jego konta bankowego;

 • w przypadku posiadania sponsora w Polsce - napisany przez niego w języku angielskim list o sponsorowaniu (wzór listu), w którym zagwarantuje on pokrycie wszystkich kosztów pobytu sponsorowanego w USA wraz z kosztami nauki i opieki medycznej, oraz wyciąg z jego konta bankowego.

W każdym przypadku wyciąg z konta powinien mieć minimalny bilans (równowartość) $1000 na miesiąc zamierzonej nauki (np. jeżeli będzie się studiować 6 miesięcy, bilans nie powinien być mniejszy niż $6000) + środki na opłacenie kursu (w zależności od szkoły, np. $200 miesięcznie). Środki na wyciągu powinny być przedstawione w dolarach amerykańskich. Na takim wyciągu musi widnieć imię i nazwisko właściciela konta, data założenia konta oraz przeciętny dzienny stan konta. Należy pamiętać, aby do szkoły dostarczyć kserokopie dokumentów, gdyż oryginały będą potrzebne w ambasadzie amerykańskiej.

 1. Kserokopię pierwszych dwóch stron paszportu (musi on być ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA).

Po otrzymaniu tych dokumentów oraz opłaty za kurs, szkoła prześle aplikantowi pocztą formularz I-20, potwierdzenie dokonania opłat oraz instrukcję dalszego postępowania.

Studenci starający się o wizę F-1 na podstawie formularza I-20 muszą uiścić dodatkową opłatę za rejestrację w elektronicznym systemie SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów administrowania tym systemem. Jej wysokość wynosi 100 dolarów, jest bezzwrotna i musi być dokonana przed rozmową z konsulem:

Opłaty tej w imieniu studenta może również dokonać szkoła amerykańska. Po dokonaniu opłaty aplikant otrzymuje pocztą (również wydrukowuje jeśli aplikował on-line) potwierdzenie jej dokonania (tzw. formularz I-797), które musi złożyć w ambasadzie/konsulacie wraz z wnioskiem wizowym. W przypadku opłaty poprzez Western Union tym potwierdzeniem jest blankiet dokonania płatności.

Członkowie rodziny aplikanta, starający się o wizy F-2 nie muszą wnosić oddzielnej opłaty SEVIS, mimo że posiadają swój odrębny numer SEVIS.

Opłata SEVIS jest ważna dopóty, dopóki uczeń zachowuje status studenta w USA, bez względu na ewentualne zmiany szkół.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące opłaty za rejestrację w systemie SEVIS dostępne są na stronie DHS: http://www.ice.gov/sevis/i901/.

Posiadając formularz I-20 oraz formularz potwierdzenia opłaty za rejestrację w systemie SEVIS można już ubiegać się o wizę studencką F-1 w amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie w Polsce. Należy pamiętać, że decyzja wydania wizy zależy jedynie od urzędników konsularnych, a sama szkoła nie ma na nią żadnego wpływu. W przypadku odmowy wydania wizy należy odesłać do szkoły formularz wizowy I-20 oraz pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wydania wizy, wydane przez ambasadę / konsulat, przez co będzie można ubiegać się o zwrot opłaconych kosztów kursu.


Kolejnym krokiem jest wizyta w ambasadzie (konsulacie) amerykańskiej i złożenie następujących dokumentów:

 1. Formularz I-20, wypełniony i zatwierdzony przez szkołę lub uczelnię w USA oraz podpisany przez siebie.

 2. Formularz I-797 (potwierdzenie opłaty za rejestrację w systemie SEVIS).

 3. Paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA.

 4. Dokładnie wypełnione 3 wnioski wizowe: DS-156, DS-157 (tylko mężczyźni w wieku od 16 do 45 lat) i DS-158 (osoby powyżej 16 roku życia). Wnioski te są do ściągnięcia z serwisu ambasady amerykańskiej w Warszawie w formacie .pdf i wydrukowania; należy je drukować obustronnie - na jednej kartce. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by w każdej rubryce wniosku wizowego była udzielona jasna, precyzyjna słowna odpowiedź. Nie wolno pozostawiać pustych pól ani stawiać kresek.

  Uwaga! Ambasada obliguje aplikujących o wizę studencką do wypełniania formularza DS-156 w elektronicznym systemie "on line" pod adresem: evisaforms.state.gov. Formularz DS-156 wypełniony ręcznie nie jest akceptowany. Wypełniony "on-line" w języku polskim i wydrukowany wniosek wizowy DS-156 składa się z trzech stron. Na pierwszej i ostatniej z trzech wydrukowanych stron formularza znajdują się kody kreskowe zawierające wprowadzone do niego dane. Wszystkie trzy strony należy dostarczyć do Ambasady. Nie wolno ich składać ani nie gnieść. Po dalsze instrukcje kliknij tu: polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/niv_guide.html.

 5. Dowód uiszczenia opłaty wizowej w wysokości 290 złotych (równowartość USD 100) z oryginalną pieczątką banku lub poczty. Kwotę tę należy wpłacić na rachunek: Ambasada USA, Al. Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa, Citibank Handlowy w Warszawie SA, numer konta: 33 10301508 0000000500350016, tytułem: opłata wizowa. Na przekazie bankowym lub pocztowym koniecznie muszą być umieszczone: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wizę oraz dopisek "opłata wizowa". Dowód ten zostaje w ambasadzie i nie zwraca się go osobie starającej się o wizę. Osoby wnoszące opłatę za podanie wizowe za pośrednictwem Poczty Polskiej są zwolnione z opłaty pocztowej za przekaz pieniędzy na konto ambasady.

 6. 1 zdjęcie (przyklejone na wniosku wizowym) spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:

 • zdjęcie musi być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

 • wymiary zdjęcia: kwadrat o boku 5 cm;

 • fotografia musi być kolorowa;

 • tło: białe lub inne jasne, jednolite;

 • twarz musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;

 • wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;

 • oboje uszu musi być widoczne;

 • nie można fotografować się w ciemnych okularach;

 • nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna.

 1. Wypełniony formularz adresowy firmy kurierskiej DHL Express, potwierdzający adres, na który ma zostać dostarczony paszport z wizą.

Osoba ubiegająca się o wizę studencką F-1 będzie musiała odbyć rozmowę z konsulem. W jej trakcie niezbędne jest udowodnienie, że istnieją wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu i nauki w USA. Takimi dowodami mogą być: wyciąg z osobistego konta bankowego, zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu i zarobkach, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach i podatkach, formularze podatkowe, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON itp. Jeśli aplikant będzie w czasie swojego pobytu w USA sponsorowany przez inną osobę, należy:

 • w przypadku posiadania sponsora, który jest obywatelem bądź stałym rezydentem amerykańskim - wypełnione przez niego pisemne oświadczenie o sponsorowaniu (tzw. Affidavit of Support, formularz I-134) oraz wyciąg z jego konta bankowego;

 • w przypadku posiadania sponsora w Polsce - napisany przez niego w języku angielskim list o sponsorowaniu (wzór listu), w którym zagwarantuje on pokrycie wszystkich kosztów pobytu sponsorowanego w USA wraz z kosztami nauki i opieki medycznej, oraz wyciąg z jego konta bankowego.

W każdym przypadku wyciąg z konta powinien mieć minimalny bilans (równowartość) $1000 na miesiąc zamierzonego pobytu.

Poza tym warto przynieść dowód, że podczas pobytu w Stanach będzie się miało gdzie mieszkać. Najlepiej opłacić jeszcze w Polsce zakwaterowanie na pierwszy miesiąc pobytu i przynieść odpowiedni dowód na spotkanie z konsulem.

Należy mieć ze sobą również dokumenty świadczące o związku aplikanta z Polską, tzn. udowadniające, że aplikant po odbyciu nauki powróci do Polski, gdyż ma tu dom, firmę, rodzinę, dzieci itp. oraz nie ma zamiaru tego wszystkiego zostawić.

Warto przynieść również dokumenty świadczące o wykształceniu, ewentualnie zaświadczenie o przyznaniu urlopu dziekańskiego (jeśli jest się studentem). Jeśli jest się zatrudnionym, wskazane jest przyniesienie zaświadczenia o udzieleniu urlopu na okres wyjazdu i - jeśli to możliwe - zaświadczenie z firmy o oddelegowaniu na kurs angielskiego, dowód, że znajomość języka spowoduje rozwój gospodarczy firmy w kierunku nawiązania kontaktów z firmami amerykańskimi, czy też przyczyni się do awansu zawodowego.

Aplikanci wyjeżdżający z członkami najbliższej rodziny, tj. współmałżonek lub pozostające w stanie wolnym dziecko poniżej 21 lat (przysługuje im wiza F-2) powinni dostarczyć zaświadczenia potwierdzające związki rodzinne (świadectwo małżeństwa, akty urodzenia dzieci), a także dowody, że istnieją wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów ich pobytu w USA. Każdy, kto stara się o wizę F-2, składa w ambasadzie wszystkie dokumenty opisane powyżej wraz z odrębnym formularzem I-20.

Pamiętaj! Najważniejsze jest przekonanie konsula, że jedzie się do Stanów wyłącznie w celu nauki i powróci do Polski po jej skończeniu. Artykuł 214(b) amerykańskiej Ustawy o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act) stanowi bowiem, że każda osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną jest uważana za potencjalnego imigranta, do czasu, aż przekona konsula, że nim nie jest. Udzielane wypowiedzi winny więc jasno udowodnić, że powiązania rodzinne, społeczne i zawodowe, a w szczególności sytuacja ekonomiczna (stan zamożności) gwarantują powrót do kraju w wyznaczonym terminie i nie podejmowanie pracy na terenie USA. Warto nadmienić, w jaki sposób nauka w Stanach może pomóc w pracy zawodowej. Przed wizytą w konsulacie należy dobrze zastanowić się nad sposobem zaprezentowania swojej osoby urzędnikowi, a potem zrealizować te zamierzenia. Trzeba być uprzejmym, ale i pewnym siebie, gdyż rozmowa z konsulem to nie "dopust Boży", a jedynie zwykła formalność, która nie powinna powodować stresu.

Uwaga: Jeśli o wizę ubiegają się osoba, która nie ukończyła 16 lat, na rozmowę z konsulem muszą się stawić oboje jej rodzice i przedstawić swoje dowody osobiste, paszporty oraz odpis zupełny aktu urodzenia swojego dziecka. Jeśli prawa rodzicielskie przysługują tylko jednemu z rodziców lub innym opiekunom, należy przedstawić odpowiednie dokumenty z sądu. Jeśli jedno z rodziców nie żyje, należy przedstawić akt zgonu.


Trzeba pamiętać, że osoby, które przyjdą na rozmowę z konsulem do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie mogą w niej spędzić trochę czasu, stojąc w kolejce, szczególnie podczas wiosenno-letniego sezonu turystycznego.

Wszystkie osoby w wieku od 14 do 79 lat muszą poddać się krótkotrwałej procedurze pobrania odcisków palców wskazujących obu rąk przy pomocy elektronicznego skanera bez użycia brudzącego tuszu.

Do ambasady/konsulatu nie wolno przynosić ze sobą jakichkolwiek niebezpiecznych narzędzi, np. broni, noży, gazu obezwładniającego itp., jak również żadnego sprzętu elektrotechnicznego, takiego jak: telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery video, walkmeny, discmeny, laptopy, palmtopy, notesy elektroniczne i inne tego typu urządzeń.

Przeważnie już w trakcie rozmowy konsul podejmuje decyzję o tym, czy osoba ubiegająca się o wizę studencką ma prawo ją otrzymać. W nielicznych przypadkach, aby podjąć taką decyzję konsul może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę studencką kwalifikuje się do jej otrzymania, otrzyma swój paszport z wizą za pośrednictwem poczty kurierskiej DHL Express. Opłata za usługę wynosi 23 PLN (płatne przy odbiorze). Paszporty dostarczane są w ciągu 5 dni roboczych. Przed dostarczeniem paszportu firma kurierska DHL skontaktuje się telefonicznie z jego właścicielem. Na stronie internetowej DHL: http://www.dhl.com.pl%22 lub pod numerem infolinii 0-801 345 345 można sprawdzić na jakim etapie dostawy znajduje się przesyłka.

Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie kwalifikuje się do jej otrzymania, dostanie pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wydania wizy, a jej paszport zostanie zwrócony na miejscu. Każdy może ponownie ubiegać się o wizę w terminie późniejszym, zgodnie z opisaną tu procedurą. Na ogół jednak zaleca się, aby osoby, którym odmówiono wydania wizy odczekały rok zanim złożą nowy wniosek, chyba, że zaszła istotna zmiana w ich sytuacji lub mają inny ważny powód, aby ubiegać się o wizę wcześniej. Przed ponownym umówieniem się na rozmowę z konsulem należy prosimy wnikliwie rozważyć swoje szanse na otrzymanie wizy, tym bardziej, iż każde staranie się o wizę wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty manipulacyjnej, która nie zostanie zwrócona w przypadku odmowy wydania wizy.


Istnieje również możliwość podjęcia nauki w USA posiadając wizę turystyczną lub biznesową (B-1/B-2), jeśli nauka będzie w niepełnym wymiarze (poniżej 18 godzin tygodniowo), trwać będzie krótki okres czasu i nie będzie podstawowym celem wizyty w Stanach. W takim przypadku najlepiej jednak przed wyjazdem uzyskać w amabasadzie/konsulacie USA w Polsce komentarz do wizy turystycznej, brzmiący: "Study incidental to visit; I-20 not required". Można także zamienić status wizy turystycznej na studencką F-1 będąc już w Stanach, aczkolwiek do tej zmiany należy przygotować się jeszcze przed wyjazdem, w przeciwnym razie może ona okazać się niemożliwa. Najlepszym sposobem jest poinformowanie konsula w czasie rozmowy o przyznanie wizy turystycznej, że celem wizyty jest odwiedzenie różnych szkół w USA, aby znaleźć tą do, której się zapisze na kurs i podejmie w niej naukę bez konieczności powrotu do Polski w celu uzyskania wizy F-1. Jeśli konsul uzna Twoje argumenty i przyzna Ci wizę turystyczną, będzie ona zawierała adnotację: "prospective student". Z tą adnotacją uzyskanie wizy studenckiej F-1 będąc na obszarze USA nie powinno stanowić problemu. Inną metodą jest poinformowanie urzędnika imigracyjnego na lotnisku w USA, że być może będziesz chciał zmienić status wizy z turystycznej na studencką w czasie pobytu w Stanach. Wówczas urzędnik może wstemplować adnotację "prospective student" na Twoim formularzu  I-94. Z tą adnotacją uzyskanie wizy studenckiej F-1 będąc na obszarze USA powinno się udać.


Posiadając już wizę studencką nie można być do końca pewnym, czy zostanie się wpuszczonym na teren Stanów Zjednoczonych. Osoby, które otrzymały wizy, powinny sobie zdawać sprawę, że jest to tylko zezwolenie na wjazd do USA. Wszystko leży w gestii Department of Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection (CBP), który ma zawsze prawo odmówić tego wjazdu. Poza tym, czas pobytu danej osoby na terenie USA zostaje wyznaczony przez pracownika tego urzędu w miejscu przybycia, nie konsula w Polsce. Czas ten w przypadku wizy studenckiej wynosi tyle, na jak długi kurs student jest zapisany, co nie oznacza jednak, że nie można przedłużyć nauki w USA (zob. poniżej).

Do USA można przylecieć do 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Wszyscy pasażerowie samolotu lecącego do Stanów otrzymują do wypełnienia formularz imigracyjny  - Form I-94 (Arrival-Departure Record), na którym będzie numer pozwolenia na pobyt w Stanach. W formularzu trzeba podać, gdzie zamierza się spędzić pierwszą noc (nie znając żadnego adresu, można wpisać touring ? w podróży) oraz kiedy planuje się wyjechać. Osoby, w przypadku których zajdzie podejrzenie, że chcą podjąć pracę, mogą nie zostać wpuszczone na teren USA. Największe szanse na sprawne załatwienie formalności granicznych mają osoby dobrze mówiące po angielsku, dobrze ubrane i uprzejme w stosunku do urzędników imigracyjnych. Urzędnik imigracyjny podstempluje formularz I-20 określając długość ważności statusu studenta w USA (D/S - duration of status) oraz formularz I-94, który wepnie do paszportu.

W przypadku trudności napotkanych przy przekraczaniu granicy Stanów Zjednoczonych obywatele polscy mają prawo prosić o kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi: Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie, tel: (202) 234-38-00, lub Konsulatami Generalnymi w Nowym Yorku, tel: (212) 686-15-41, Chicago, tel: (312) 337-81-66, Los Angeles, tel: (310) 442-85-00.

Student może przebywać w Stanach tak długo, jak bierze udział w kursie Full Time (tj. co najmniej 18 godzin zegarowych tygodniowo), nawet jeśli wygaśnie ważność jego wizy studenckiej. Oznacza to, że można przedłużyć swój pobyt w USA na wizie studenckiej. Wystarczy tylko odpowiednio wcześnie (30 dni przed wygaśnięciem ważności wizy) zawiadomić szkołę o zamiarach dalszej nauki, a ona załatwi wszelkie formalności. Można też zmieniać szkoły lub po ukończeniu kursu językowego zapisać się na studia (tzw. transfer). Ważne jest, aby uczęszczać na zajęcia (wymagane jest co najmniej 80% obecności), aby utrzymać status studenta (tzw. in-status). Uczniom przysługują również wakacje (kryteria ustalają konkretne szkoły). Po ukończeniu ostatniego kursu można natomiast przebywać w Stanach jeszcze przez 60 dni.

 

USA - INFORMACJA CELNA

Celnicy amerykańscy odbierają od pasażerów deklaracje celne i sprawdzają, czy nie przewozi się produktów spożywczych. Jeśli chce się uniknąć niepotrzebnych dociekań, lepiej odpowiedzieć przecząco na pytanie, czy w ostatnim czasie przebywało się na wsi. Bez cła wolno wwieźć 200 papierosów i 100 cygar (oprócz kubańskich), o ile ukończyło się 17 lat. Osoby, które ukończyły 21 lat mogą także mieć przy sobie 1 litr alkoholu.

Oprócz artykułów spożywczych do USA nie wolno wwozić m.in.: roślin, nasion, pierza, broni, wydawnictw pornograficznych, losów loterii pieniężnych, słodyczy zawierających alkohol oraz niektórych dzieł sztuki. Za złapanie na próbie przemytu narkotyków grozi więzienie oraz odnotowanie w kartotece, co jest równoznaczne z dożywotnim zakazem wjazdu do USA.

Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę USA do 10 000 USD (lub równowartość) bez obowiązku zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ten fakt urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniego zgłoszenia grozi poważnymi konsekwencjami.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w amerykańskiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.