Przejdź do treści
AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów, tel. 508348681, email: biuro@asenglish.pl

Szkoła języka angielskiego w Józefowie k. Warszawy

AS School of English Józefów

Nasza szkoła

Szkoła językowa AS School of English prowadzi naukę języka angielskiego na terenie Józefowa/Michalina koło Warszawy od 1996 roku. Zajęcia odbywają się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 28a (Michalin), uczęszczają zaś na nie dzieci, młodzież i dorośli z Józefowa/Michalina oraz pobliskiej Warszawy – Falenicy i Otwocka. Jej działalność oparta jest na własnym statucie.

Nasza oferta

Na nasze kursy i korepetycje z języka angielskiego zapraszamy dzieci (od 6 lat), młodzież i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych. Przygotowujemy również do egzaminów: na zakończenie szkoły podstawowej, maturalnego oraz First Certificate in English (FCE) i Certificate in Advanced English (CAE).

Program

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, zarówno polskich, jak i angielskich (native speakers), w małych (4-8 osobowych) grupach wiekowych, z wykorzystaniem najnowszych materiałów znanych wydawnictw brytyjskich oraz pomocy multimedialnych i audio – wizualnych, w miłej, rodzinnej atmosferze. Proponujemy też różnorodne urozmaicenia procesu nauczania. Zapewniamy przy tym kontynuację nauki i systematyczne sprawdzanie postępów ucznia – po zaliczeniu danego poziomu (co jest dokumentowane otrzymanym świadectwem) przechodzi on automatycznie na poziom bardziej zaawansowany. Poza tym, zgodnie z zasadą „English Spoken Here”, szczególny nacisk kładziemy na umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku (angielski mówiony), nie zaniedbując jednak pozostałych elementów języka (pisanie, czytanie). Doskonałą okazją do ćwiczenia i przełamywania barier w języku mówionym są zajęcia prowadzone przez native speakers (na wyższych poziomach zaawansowania na przemian z lektorem polskim, tzw. system dualny).

Naszą dewizą jest indywidualne podejście do każdego ucznia oraz utrzymywanie tempa nauki w zależności od jego potrzeb i możliwości. Gwarantujemy, że przy odrobinie systematyczności przynosi to znakomite rezultaty.

Sławomir Tobiasz (dyrektor)