Kursy angielskiego w Londynie

Jako przedstawiciel wielu renomowanych szkół językowych w Londynie zajmujemy się kompleksową organizacją wyjazdów na prowadzone przez nie kursy języka angielskiego. Kursy te dostępne są przez cały rok i z reguły zaczynają się w każdy poniedziałek. Szkoły, z którymi współpracujemy są akredytowane przez British Council, organizację propagującą język angielski oraz brytyjski dorobek kulturalny, naukowy i intelektualny. Akredytacja ta daje pewność, że poszczycić się mogą wysokimi standardami nauczania. Należą również do EnglishUK, organizacji współpracującej z British Council, która regularnie wizytuje brytyjskie placówki językowe, sprawdzając poziom nauczania, ich wyposażenie, a także jakość oferowanego zakwaterowania i opieki nad uczniami.

Szkoła akredytowana przez British Council
Szkoła jest członkiem English UK

Oto oferty reprezentowanych przez nas szkół językowych w Londynie dla starszej młodzieży (16+) i dorosłych: