Polityka prywatności

Polityka prywatności AS School of English

Informacje wstępne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu asenglish.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz w celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, administrator Serwisu firma AS School of English z siedzibą w Józefowie, 05-410 Józefów, ul. Armii Krajowej 28a (zwana dalej „AS School of English”), publikuje poniżej dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jakim dane przekazane przez użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”, „Użytkownikiem” lub „Klientem”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

Podstawą prawną Polityki Prywatności AS School of English jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz przepisy prawa krajowego, w tym ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

I. Ochrona danych osobowych

1. Administrator Danych

a. Administratorem danych osobowych (Administrator) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest AS School of English z siedzibą w Józefowie, 05-410 Józefów, ul. Armii Krajowej 28a.

b. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną (email: biuro@asenglish.pl) lub tradycyjną (list z dopiskiem „Dane osobowe” na adres w punkcie a. powyżej).

2. Pozyskanie danych osobowych

a. Dane Użytkownika zostały pozyskane bezpośrednio od niego w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usługi na rzecz osoby z niej korzystającej. Dane mogły również zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego.

b. Aby AS School of English mógł świadczyć Użytkownikowi swoje usługi (udzielić odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy) lub zrealizować rezerwację Użytkownika (czyli zawrzeć z nim umowę i wywiązać się z niej), podanie przez niego danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez AS School of English danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

c. AS School of English gromadzi dane osobowe Użytkownika w sytuacji:

 • dokonania przez Niego rezerwacji poprzez wypełnienie formularza online, gdzie podaje on takie dane jak: imię, nazwisko zamawiającego i uczestnika, dane kontaktowe, dane adresowe, datę urodzenia uczestnika;
 • wypełnienia przez Niego formularza kontaktowego online poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i (opcjonalnie) numeru telefonu;
 • wypełnienia przez Niego formularza zgłoszeniowego na wycieczkę szkolną poprzez podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu) oraz rodzaju i adresu szkoły;
 • korzystania przez Niego ze strony internetowej AS School of English, gdzie odwiedzając witrynę i strony w mediach społecznościowych podaje on Administratorowi dane pośrednie, takie jak: pliki cookie, adresy IP itp.;
 • otrzymania Jego danych osobowych z innych źródeł: od podmiotów prowadzących działania marketingowe; z platform mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube) oraz z komunikatorów (np. Facebook Messenger); od partnerów biznesowych (np. regionalnych agentów sprzedażowych, którzy promują i obsługują sprzedaż usług AS School of English).

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie umowy z Klientemart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń maksymalnie 5 lat.
Rozpatrywanie skarg i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez 5 lat po rozliczeniu reklamacji.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymiart. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa.
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenie statystykArt. 6 ust. 1 lit f RODO
Przeprowadzanie analiz statystycznych i działań analitycznych pozwalających na weryfikację działań przeprowadzonych przez AS School of English oraz usprawnianie funkcjonowania serwisu.

4. Odbiorcy danych osobowych

AS School of English udostępnia dane osobowe w minimalnym stopniu podmiotom, partnerom biznesowym, dostawcom usług tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia czy usługi. Dane osobowe mogą być przekazane do:

 • dostawców usług np. linii lotniczych, firm przewozowych, firm ubezpieczeniowych, hoteli czy rodzin goszczących;
 • firm, z którymi AS School of English współpracuje w zakresie realizacji zawartych umów: dostawców systemów informatycznych i usług IT, firm świadczącym usługi z zakresu obsługi prawnej, firm płatniczych;
 • dostawców realizujących działania marketingowe i usługi analizy internetowej (np. Google AdWords, Google Analytics);
 • władz i instytucji publicznych, mających prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. administracja skarbowa, organy podatkowe, ambasady kraju docelowego, organ nadzoru itp.).

5. Prawa osoby której dane dotyczą

a. Prawo ochrony danych osobowych daje Klientowi szereg praw, z których może skorzystać w dowolnej chwili. Prawa te obejmują:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do poprawiania swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

b. Jeżeli Klient uzna, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Jego danych osobowych ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

II. Pliki cookies

Witryna internetowa AS School of English używa plików cookies („ciasteczka”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzony serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (w komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika). Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas i identyfikację komputera odwiedzającego.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów. Pliki cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń Użytkownika serwisu.

1. Rodzaje wykorzystywanych cookies

W swoim serwisie internetowym AS School of English używa następujących plików cookies:

 • sesyjne pliki cookie – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia witryny, automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki;
 • stałe pliki cookie – pliki pozostające na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania.

2. Cele wykorzystywania cookies

a. Własne cookie

AS School of English używa plików cookie aby ułatwić korzystanie ze swojego serwisu internetowego i dostosować o oraz swoje produkty do potrzeb Klienta. AS School of English wykorzystuje cookies w celu:

 • uwierzytelnienia i umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu – niezbędne pliki cookie;
 • optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług np. poprzez zbieranie danych o sposobie korzystania z witryny – wydajnościowe pliki cookies;
 • podnoszenia funkcjonalności serwisu np. poprzez zapamiętanie przez pliki cookie preferowanych ustawień Użytkownika, takich jak język, region z którego pochodzi Użytkownik czy wygląd strony internetowej – preferencyjne/funkcjonalne pliki cookies;
 • zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu.

Pliki cookie pomagają przyśpieszyć poruszanie się po serwisie internetowym asenglish.pl. AS School of English stosuje je, aby zagwarantować najwyższy standard korzystania z niego. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy AS School of English w celu optymalizacji działań.

b. Pliki cookie dostawców zewnętrznych

AS School of English współpracuje z wieloma dostawcami zewnętrznymi, którzy mogą również zapisywać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika przy odwiedzaniu serwisu asenglish.pl, co umożliwia im świadczenie swoich usług. Zewnętrzni dostawcy wykorzystują cookies w celu:

 • gromadzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analytics) – analityczne pliki cookies;
 • dopasowania treści reklam do zainteresowań i zachowań klienta oraz mierzenia skuteczności kampanii – marketingowe pliki cookies;
 • śledzenia aktywności członków portali społecznościowych oraz osób je odwiedzających dla potrzeb analizy rynku oraz rozwoju produktów (np. pliki wykorzystywane przez Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) – społecznościwe pliki cookies.

c. Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub przywrócić opcję zapisywania cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Informacje na temat procedur umożliwiających akceptację, odrzucenie czy usunięcie plików cookie dostępne są na stronie internetowej danej przeglądarki w zakładce pomoc. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że ograniczenie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych asenglish.pl.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. AS School of English zachowuje i wykorzystuje powyższe dane tylko do potrzeb niezbędnych do realizacji danej usługi.

III. Serwisy internetowe stron trzecich

Niniejsza Polityka Prywatności, jak i odpowiedzialność AS School of English nie dotyczy praktyk stron trzecich odnoszących się do prywatności oraz przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje dostarczone wskutek korzystania z funkcji oferowanej w serwisie asenglish.pl przez stronę trzecią są przedmiotem stosownej polityki prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityki Prywatności. Administrator nie ma kontroli nad wykorzystaniem przez stronę trzecią informacji otrzymanych poprzez jej funkcję i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Dotyczy to między innymi usług i serwisów należących do Google (Google Analytics, Google Maps, Google Adwords, YouTube – informacje na temat warunków korzystania z nich i prywatności dostępne są na stronie https://policies.google.com) oraz Facebooka (informacje o celu i zakresie wykorzystania danych, a także o prawach i opcjach dotyczących zmiany ustawień odnoszących się do prywatności Użytkownika: https://www.facebook.com/policy.php).

IV. Zmiany polityki prywatności

W związku z postępem technologicznym lub zmianami przepisów prawa AS School of English zastrzega sobie prawo do zmiany stosowanych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. W takim przypadku zaktualizuje również znajdujące się na tej stronie zapisy dotyczące Polityki Prywatności.